Boerderij meldt dat de kredieten van zo'n 1.000 Deense melkveehouders dreigen te worden opgezegd. Daarmee verliezen ze hun bedrijven en pensioenen door een faillissement.

Geklapte bubbel
Dat is het gevolg van de op dit moment lage melkprijs. Na 6 jaar aanmodderen, besluiten de Deense banken de teugels aan te halen en geen goed achter kwaad geld meer aan te gooien. Over die periode hebben de bedrijven bewezen de prijsfluctuaties van de melkmarkt niet aan te kunnen zonder financieel infuus.
De melkcrisis in Denemarken wordt veroorzaakt door een waardedaling van te zwaar en risicovol gefinancierde bedrijven. In 2008 klapte de financieringsbubbel en daalden de prijzen van boerenbedrijven met tientallen procenten. Sindsdien gaat het hooguit wat minder slecht als de melkprijzen goed zijn.

Forse investeringen in Nederland
Door het opheffen van het melkquotum komend voorjaar, hebben ook Nederlandse boeren fors geïnvesteerd in meer productie. Dat maakt hen steeds afhankelijker van een goede melkprijs, terwijl de melkprijs nu eenmaal fluctueert en even regelmatig slecht als goed is.

Wanneer boeren door tegenvallende prijzen hun rente- en aflossingsverplichtingen niet meer kunnen voldoen, ontstaat de facto een situatie die vergelijkbaar is met de Deense. Te zwaar gefinancierde bedrijven kunnen de fluctuaties van de prijzen op de wereldmarkten niet aan en moeten dan óf door de bank in leven worden gehouden óf in een faillissement worden gebracht indien er geen uitzicht is op verbetering van de betaal- en aflossingscapaciteit.

Verdeeldheid onder de Nederlandse boeren
Nederlandse boeren hebben doorgaans nog veel beleenbaar onderpand, waardoor banken hun financieringen niet snel zullen wegtrekken. Toch moeten ook Nederlandse melkveehouders weten dat ze afhankelijker worden van zowel de markt als de bank, wanneer ze fors investeren en hun land en bedrijf belenen. Het verschil tussen winst of verlies op een melkveebedrijf wordt bepaald door enkele centen verschil op de wereldmarkt voor melk. Bij een zwaardere financieringslast wordt dat verschil nog eerder kritisch.

Over de manier om daarmee om te gaan blijken de Nederlandse boeren volgens een ander bericht op Boerderij verdeeld. LTO Nederland wil een fiscale vrijstelling om onvoorziene klappen te kunnen opvangen. Voor de huidige lage melkprijs kan dat niet meer, maar voor een volgende zou het mogelijke moeten zijn, aldus Kees Romijn van LTO. Dirk Jan Schoonman van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) ziet dat anders. Hij wil de melkproductie reguleren en bepleit een markthervorming om dalende boereninkomens en - uiteindelijk - faillissementen te voorkomen. Zo'n hervorming komt overigens neer op nieuwe vormen van quotering. Romijn denkt dat voor zijn oplossing politiek de handen op elkaar te krijgen zijn. Schoonman denkt dat Romijn 'het verkeerde middel voor het verkeerde probleem' aanreikt, schrijft Boerderij.

Fotocredits: Deense vlag van Lego, vitamindave
Dit artikel afdrukken