Vanaf 3 februari loopt in de Rode Hoed de debatserie It's the Food, my Friend. In deze serie zetten we stappen naar een toekomstvisie voor landbouw en voedsel in Nederland vanuit mondiaal perspectief.

Door geopolitieke onrust, de verder uitdijende wereldbevolking, klimaatverandering en verlies van bodemvruchtbaarheid komen de voedselzekerheid en de natuur in het gedrang. Nederland is als tweede exporteur van landbouw- en voedselproducten en met Wageningen Universiteit als kenniscentrum een invloedrijke speler. Maar er is ook maatschappelijke onrust, onder meer door de impact van de intensieve veehouderij op dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. Er is een kloof ontstaan tussen de agri- en voedselsector en de burgerij.

Mede hierdoor is behoefte ontstaan aan een brede, meerjarige visie op voedsel die bijdraagt aan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame voedsel- en landbouwcultuur, zowel hier als elders in de wereld. Wij willen in onze serie, rekening houdend met de nieuwste wetenschappelijke kennis, middels dialogen met alle stakeholders bouwstenen aandragen voor zo’n visie.

We gaan kijken naar de Nederlandse situatie, maken als het ware een sterkte-zwakte analyse van het huidige landbouw/voedselsysteem en doen dat vanuit mondiaal perspectief. Elke avond wordt voorafgegaan door een inleidend essay of interview op Foodlog.nl, in samenwerking met de Youth Food Movement, om het thema aan te scherpen en de dilemma’s voor te leggen aan volgers. In een grande finale met diner en discussie gaan we ook in de zaal stemmen.

De openingsavond was op dinsdag 3 februari en ging over de ecologische bronnen van onze voedselproductie. Sprekers waren Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies, Vrije Universiteit, over bodemvruchtbaarheid, Arjen Hoekstra, Universiteit Twente, over de mondiale water footprint van de Nederlandse voedselproductie en –consumptie, en Marc van Rijsselberghe, teler van zilte groenten op Texel over zoutwaterlandbouw. Zie hier voor het verslag van de avond.

Redactie
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


De tweede avond vond plaats in Wageningen, over de toekomst van de (super)markt en de boer. Sprekers waren Hanny van Geel, David Klingen en Corneel van Rijn. Het verslag is hier te vinden.

De derde avond speelde zich maandag 16 maart af in de Rode Hoed en ging over Veilig, gezond èn duurzaam voedsel: gaat dat lukken? Sprekers waren Ralph Moorman, auteur en voedingscoach over gezonde diëten, Sanderine Nonhebel, Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM, RU Groningen, over duurzaamheid en Harry Paul, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA, over voedselveiligheid en -betrouwbaarheid. Het verslag is hier na te lezen.

De vierde avond, maandag 30 maart (Rode Hoed) ging over De impact van geld op ons voedselsysteem. Sprekers waren Herman Wijffels, oud-topman Rabobank, Universiteit Utrecht, Helen Toxopeus, Erasmus Universiteit, onderzoeker over verduurzaming van geld en crowdfunding en Koos Bakker, coöperatie Odin /Estafette. Het verslag vind je hier.

De vijfde avond, woensdag 8 april (Rode Hoed), had als thema Visserij, visteelt en natuur: op zoek naar een balans. Met sprekers prof.Han Lindeboom, Wageningen UR, Klaas-Jelle Koffeman, kottervisser en Marieke Verweij, Pro Sea Foundation. Het verslag staat hier.

Tijd om ons op te maken voor de Grande Finale: Dinsdag 28 april (Rode Hoed) aanvangstijd 19.00 uur (!!): Op zoek naar een voedselvisie voor Nederland

In een grande finale eindigen we met een inhoudelijk en smakelijk diner waarin jongeren uit de YFM de opgedane kennis en inzichten van de afgelopen vijf avonden samenvatten en toepassingsmogelijkheden schetsen. Deze jongeren hebben de Youth Food Academie gevolgd en zijn nu werkzaam in verschillende relevante werkvelden. Ze gaan ook in op de persoonlijke relevantie van die avond voor hun professie. De avond wordt afgesloten met een visie op de toekomst door Youth Food Movement en een slotdebat met de zaal.

De kleine gerechten worden verzorgd door jonge chefs en symboliseren de thematiek van die avond. Aanwezigen worden uitgedaagd om het gesprek aan te gaan met hun tafelgenoten.
Deelnemers aan de zesde academie van YFM, die net in januari is begonnen, zullen deze avond vrijwilliger zijn en op een “theatrale” manier de gerechtjes uitserveren.

Jongeren die betrokken zijn bij de YFM en werkzaam in de gebieden die op de diverse avonden aan de orde zijn geweest reflecteren middels een column op de vijf voorgaande avonden. In volgorde:
- Lotte Huisman, junior onderzoeker landgebruik en voedselsystemen in Afrika, afgestudeerd marien biologe, YFM Academie 2014.
- Bas Antonissen, varkenshouder in Brabant, legt verbindingen tussen boer en burger.
- Eline Veninga, mede-vormgever nieuwe trendy markthal in Den Bosch, voorheen inkoper Marqt en onderzoeker voor de NZO naar de relatie duurzaamheid/gezondheid, YFM Academie 2014.
- Susanne de Boer, marktmeester Zuidermarkt, secretaris Rabobank, oud CSR adviseur Rabobank, coach YFM Academie, Raad van Advies YFM.
- Hendrik Kramer, Urker krabbenvisser, vertegenwoordiger jongerennetwerk visserij, YFM Academie 2014.
- Dessert/surprise: column Ted van den Bergh, imker en initiatiefnemer Bijenparadijs vanuit Triodos Foundation, over de honingbij, die ons de afgelopen jaren heeft wakker geschud.

Joszi Smeets, directeur YFM geeft een visie op ons toekomstige voedselsysteem. Waar gaat het heen? Waar willen we heen? Met welke dilemma’s blijven we nog wel een tijdje worstelen?

Slotdebat o.l.v. Felix Rottenberg met zaal en deskundigen, stemmingen over agenderende stellingen en discussie over hoe we het gezamenlijke zoekproces naar een duurzaam en gezond voedselsysteem kunnen voortzetten.

It's the Food, my Friend
De debatserie 'It's the Food, my Friend' vindt plaats onder leiding van gespreksleider Felix Rottenberg.
De organisatie is in handen van Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bert van Ruitenbeek, Ecominds, i.s.m. de Rode Hoed.

Partner voor de hele serie: Youth Food Movement. Partners voor Wageningen: Otherwise en Boerengroep. Mediapartners: Dagblad Trouw en foodlog.nl

Aanvangstijden: 20.00 uur (zaal open 19.00 uur). Slotavond begint 19.00 uur (inloop 18.30)
Prijs: Losse kaarten: 12 euro (7 voor studenten), Slotavond incl. diner: 42 euro (29 voor studenten), Passe-partouts (incl. slotdiner): 78 euro (55 voor studenten). Alle toegangsprijzen inclusief koffie/thee (tot 19.50 uur)
Programma en kaartverkoop: het programma vind je hier, kaarten zijn te bestellen via de Rode Hoed, voor een passepartout kun je deze link gebruiken.
Twitter: #foodfriend

Deze debatserie is mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, FrieslandCampina, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie FNLI, Platform van Moeder Natuur, LTO Noord, DO-IT, Eosta, Bewust Bodemgebruik, Triodos Foundation.
Dit artikel afdrukken