Geen mail. Geen telefoontje. Geen boeh en geen bah hoorde de redactie. En toch is het opzienbarend nieuws. Driekwart van de foodloglezers die antwoordden op onderstaande poll blijkt voor de varkensflat.
Dat ding dat werd verguisd door de dierenbeweging, de milieubeweging en door het publiek als gevolg van de 'maatschappelijke gevoelens' die uit de verguizing resulteerden.

Er werd misleidend gecommuniceerd. De foto hierboven laat het zien. Een legkippenbatterijsysteem terwijl het een luxe verblijf zou worden waar biologische varkens een moord voor zouden doen. De karaktermoord werd bijgekleurd door de rare opmerking dat een varken op de boerderij zou horen. Varkens horen sinds mensen in steden wonen bij de stad.

Af en toe komt er iemand op m'n pad die met het oorspronkelijke ontwerp voor de varkensflat te maken had. Ze schudden dan hun hoofd en zeggen dat het vanuit dierwelzijn en duurzaamheid een prachtig idee was, maar dat het verkeerd gecommuniceerd is. Zo verkeerd dat het idee 'besmet' is geraakt. Nee, concluderen ze dan, we moeten er niet meer aan willen denken. En dan schudden ze het hoofd weer, want het was echt een goed idee, een paradijsje vergeleken bij zelfs de commerciële biologische varkenshouderij. Dom was waarschijnlijk dat ze niet in de stad, maar op industrieterreinen zouden moeten verschijnen. Luguberig, want het varken is geen industrie, maar de vriend van de stadse mens. Mij is gevraagd mee te willen kijken naar een nieuw varkensproject van Winy Maas, de M van architectenburo MVRDV die de besmette flat ontwierp. Die schijnt plat te worden. Ik noemde de platte megahouderijen - ze hebben niets, maar dan ook niets met de flat van Maas te maken - die in Brabant en Limburg moeten verschijnen al smalend 'plats' (plets dus).

Ik ben en blijf voor een flat in de stad. Net als voor mensen, met balkon en te openen ramen en al. In die flat voeren we de dieren wat van onze borden overblijft. Die ideeën leven al weer sinds jaren bij een aantal dierwetenschappers in ons land. Duurzamer kan niet, want de voedingsstoffen in afval gebruikt een varken nuttig terwijl de verbrandingsoven er alleen maar kJoules van kan maken.

Om een commentaar van wat meer mensen dan alleen mezelf mee te kunnen nemen, ben ik benieuwd naar de gevoelens van foodlog.

Dick Veerman
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Mag het een flat zijn, of moet het een plat zijn? Dat eigentijdse paradijs dat Winy Maas tekent voor het varken, onze stadsvriend sinds eeuwen, die ons eten duurzaam verwerkt tot kostbare eiwiten en vetten. Daar waren we het dier dankbaar voor. Omdat we het zagen en wisten. Dan kan er ook niet mee gerommeld worden.


Dit artikel afdrukken