De koe heeft het gedaan. Hij, of zij, laat scheten en die zijn vervuilender dan de auto, het vliegtuig en de hele industrie bij elkaar. Weg dus met dat beest. Eet geen vlees meer. Geen kaas meer. Geen boter meer. Melk drinken is ook afgelopen. Zelfs de koe in de wei is al geen optie meer.

Dat beweerde het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). De koe, dat noodruftige beest, heet het, 'vormt een aanslag op het milieu'. Dat nieuws kwam afgelopen weekend in de kranten en nu leest natuurlijk het grote publiek het. Iemand sprak me er van de week al op aan. Of ik het wel gelezen had: koeien zijn nog viezer dan SUV's!

Tijd dus om te reageren vanuit melkveehouderijkringen. Peter ten Hoeve, baas van de melkveehouders in Nederland, zegt: "Het centrum zou geen opdrachten meer moeten krijgen nu het halve waarheden verkondigt."

Hij weet nl. zeker dat die scheten en stront weer keurig terugkeren in het gras en dat grasland een heel effectieve uitstoot-vastlegger is. De wisselwerking tussen koe en gras is dus een milieutalent.

Conclusie: het CLM heeft geen verstand van natuurlijke duurzame cycli en kletst als een urban uit zijn nekharen.

Vraag aan de foodloglezer: redt Ten Hoeve het met dit argument of moet hij nu ook met cijfers komen? En redt hij het dan nog? Het boerenbedrijf was in zijn geheel een milieutalent, maar is dat misschien toch een beetje minder geworden door het einde van het gemengde bedrijf.

Zoals ik wel eens denk, moeten we niet naar een grootschaliger heel gemengd bedrijf? Da's innovatie in plaats van terugkeer naar het keuteren zoals men in milieukringen wil.
Dit artikel afdrukken