Op de grens van het dorp de Lier aan het Woudtzicht ligt de BoereGoed Volkskas, een initiatief van deze vier. De 8.000 m2 grote kas is de plaats waar Frank van Kleef als scholier zijn vrije tijd door bracht tussen tomaten en komkommers. Hier liggen ook de roots van Royal Pride Holland, het bedrijf van Frank en zijn compagnons André, Koert en Bart van den Ende. Vandaag de dag is dit één van de grotere tomatenbedrijven in Nederland, gevestigd in Middenmeer.

De kas uit 1977 is de afgelopen jaren verhuurd, maar Frank bedacht een manier om deze een nieuwe bestemming geven. Samen met osteopaat Remy Mosch en Ineke Moerman van Vitaal telen kwam hij op de gedachte om er een overdekte volkstuin van te maken, die mensen samen brengt die nu door allerlei omstandigheden ‘buiten de boot’ vallen. Mensen die er behoefte aan hebben iets om handen te hebben, waar zij zich nuttig kunnen maken en tegelijkertijd leuke sociale contacten op kunnen doen.

Via Foodlog kwamen zij in contact met communicatiespecialist Mariëlle van Leeuwen die ongeveer met hetzelfde plan rond liep. Met z’n drieën zetten zij hun ideeën op een rij. Snel daarna sloot Gert Kögeler van biologisch afzetbedrijf Eosta aan, die al als hobby een regionaal systeem met onbemande automaten heeft opgezet en die uiteraard streeft naar biologische teelt. Tenslotte sloot oud-communicatiemanager Arie van Woerden van het Productschap Tuinbouw zich aan. Samen willen zij met dit project ook een bijdrage leveren aan het bewustzijn van gezond eten en waar dit vandaan komt.

“Samenwerken en zinvolle dingen doen. Elkaar ontmoeten. Dingen leren. Ontspannen. Dat zijn belangrijke waarden in het leven. Daar willen wij graag mee bezig zijn, samen met mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, gepensioneerden, scholieren en mensen die dit gewoon graag doen in hun vrije tijd”, legt Van Kleef uit. “Onze deelname als vrijwilliger is een mooie tegenhanger van onze drukke werkzaamheden in het dagelijks leven. En dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Het zou goed zijn als hier op den duur een vaste kracht aanwezig is die het werk organiseert, begeleidt en toezicht houdt.”

“Op verschillende plaatsen in Nederland ontspruiten al initiatieven met volkstuinen in kassen, maar wij willen het net weer even anders aanpakken”, vindt Frank. “Hoewel ik ieders aanpak respecteer willen wij het hele idee van samenwerken juist uitwerken, maar tegelijkertijd wel zo efficiënt mogelijk telen. Wij willen daarom niet allemaal kleine individuele tuintjes, maar een grote tuin die verdeeld is in kraanvakken (beregeningssysteem), waar zoveel mogelijk verschillende producten in aparte vakken worden geteeld. We gaan de verzorging van de tuin met de hele groep vrijwilligers doen. Door het zo te organiseren is de kans op succes een stuk groter dan wanneer je allemaal veel verschillende producten op je eigen stukje grond verbouwt. Zo blijft het netjes en overzichtelijk.”

"Een gedeelte van de producten zal verkocht worden via Boeregoed. Hopelijk kunnen we daarmee de kosten voor huur van de tuin, plantgoed en productiemiddelen betalen. Een belangrijk deel zal ook met de deelnemers mee naar huis gaan, volgens een puntensysteem. Wie vaak komt helpen mag meer mee naar huis nemen dan wie af en toe wat doet. Zo blijft het eerlijk."

Inmiddels hebben de initiatiefnemers de Stichting ‘Samen Werken’ opgericht om deze activiteit uit te bouwen. Frank overlegt met gemeente, overheden en organisaties over financiële en praktische ondersteuning. Dat is allemaal nog in een pril stadium, maar inmiddels hebben Priva, Rijk Zwaan, Arend Sosef, De Ruiterseeds, Beekenkamp en Royal Pride Holland toezeggingen gedaan om het project te ondersteunen. “Hiermee kunnen we in ieder geval een begin maken. Hoe ver we dit project uit kunnen bouwen hangt voornamelijk af van de steun die we krijgen en het aantal mensen dat zich gaat aanmelden om te helpen. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat medewerkers van een sociale werkplaats hier aan de slag kunnen voor een zinvolle dagbesteding”, denkt Van Kleef.

En er zijn meer plannen. Zo denken de pioniers na over een winkeltje waar je groenten en fruit kan kopen en een terras voor ontspanning. Een ruimte waar je een kaartje kan leggen of kleine bijeenkomsten of voorstellingen kan organiseren, alles is bespreekbaar. “Als dit project zou slagen, dan voorzien wij dat er op meer plaatsen gelijkwaardige initiatieven kunnen ontstaan. Er zijn immers kassen genoeg, ook in de buurt van grote steden, waarvoor dit een prima bestemming zou zijn.”

Inmiddels hebben zij de eerste bloemkoolplanten gepoot, luid zingend onder begeleiding van Gert Kögeler (bandlid van De Kromme Jongens): ‘Bloemkool, wat mot je d’r mee

Fotocredits: Mariëlle van Leeuwen (l), Frank van Kleef (r), Pieternel van Velden
Dit artikel afdrukken