1. Export van levende dieren uit Australië
In mei zette Australië de export van levende dieren naar Egypte stop, nadat uit undercover onderzoek door Animals Australia bleek dat de dieren in Egyptische slachthuizen 'extreme wreedheden' ondergingen. Eerder al stelden dierenactivisten gruwelijke praktijken met levende Australisiche dieren aan de kaak in Indonesië, Maleisië, Vietnam, Koeweit, Mauritius en Jordanië. Australië heeft nog altijd geen definitief besluit genomen over de uitvoer van levend vee.

2. Inscheping van schapen in Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië protesteerde de Engelse Dierenbescherming RSPCA voor de rechtbank tegen de manier waarop levende schapen vervoerd en ingescheept werden in de haven van Ramsgate. Tot twee keer toe in het ongelijk gesteld, kon de RSPCA niet voorkomen dat de inschepingen zich verplaatsten naar Dover. Daar mag de dierenorganisatie geen inspecties uitvoeren. Niemand weet dus of er nu minder dode schapen vallen.

3. EU wetgeving over zeugenstallen niet overal gerespecteerd
Sinds 1 januari 2013 is in de EU het krappe zeugenhok verboden en werd groepshuisvesting van varkens verplicht. In augustus bleek dat slechts 13 EU-lidstaten aan de nieuwe wetgeving voldeden. Als overtreders werden aangemerkt: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Polen en Portugal. In Nederland, Italië, Hongarije, Finland en Slovenië lopen nog onderzoeken.

4. Ook in de VS worden zeugenhokken aangepakt
In de VS maken dierwelzijnsorganisaties zich ook sterk voor het uitbannen van kleine kraamhokken voor varkens. Tot op heden heeft dat geleid tot een verbod in 9 staten. Verschillende vleesverwerkers en producenten (ook grote) zijn vrijwillig aan van de individuele zeugenhokken aan het afstappen.

5. Polen verwerpt wet op onverdoofd slachten
In Polen verwierp het parlement een wetsvoorstel om zonder verdoving halal en kosjer te slachten. In november 2012 verbood de rechter religieuze slacht omdat onverdoofd slachten 'ongrondwettelijk' was. Daarop stelde de regering een wet voor die religieus slachten wel mogelijk moest maken, maar deze werd dus, tot ongenoegen van de vleesindustrie en religieuze groeperingen, verworpen.

6. Amazon en foie gras
In juni lanceerde een Amerikaanse dierenactivistenorganisatie een campagne tegen Amazon, die online foie gras verkoopt. Uit undercover filmbeelden bij de leverancier zou blijken dat de foie gras op ondiervriendelijke wijze geproduceerd is. De leverancier bestrijdt de beelden.

Amazon verkoopt foie gras, maar niet in Groot-Brittannië. Daar heeft de Britse actiegroep Viva! wel succes gehad met een anti-foie-gras campagne.

7. Varkensmishandeling in Ierland en Italië
Een undercover-onderzoek door Compassion in World Farming bracht in het voorjaar 'de ergste overtredingen tegen varkenswelzijn in de EU tot op heden' aan het licht in Ierland. Een paar maanden later volgde eenzelfde bericht over varkens in Italië. CiWF heeft dan ook een oproep gedaan aan de landbouwministers van alle 27 EU-lidstaten om zeker te stellen dat de Varkensrichtlijn wordt nageleefd.

8. 'Humane' kippen in de VS
De Humane Society of the United States (de grootste dierenrechtenorganisatie in de VS) klaagt de nummer drie Amerikaanse kippenproducent aan omdat ze op hun etiketten het over 'humane' en 'humanely-raised' (op mensvriendelijke wijze gefokte) kippen hebben.

9. Paardenslacht opnieuw toegestaan in de VS
In juli werd het slachten van paarden weer wettelijk toegestaan in de VS. De twee slachthuizen die een vergunning aangevraagd hadden werden onmiddellijk voor de rechter gedaagd door de Humane Society of the United States. In hoger beroep kreeg de HSUS zijn zin: vooralsnog mag het US Department of Agriculture geen inspecties uitvoeren in de fabrieken en daarmee is het slachten van paarden voorlopig weer van de baan.

10. Beter beleid bij geldverstrekkers en investeerders
Banken en kredietverstrekkers blijken een grotere rol te kunnen spelen in dierwelzijn dan ze nu doen. In juni kwamen een aantal dierwelzijnsorganisaties met kritiek op investeerders die, in dit geval, miljoenen investeerden in een Chinese varkensproducent terwijl bekend was dat die de in Europa verboden zeugenstallen gebruikt. De organisaties deden een beroep op investeerders om hun beleid aan te passen zodat EU geld niet terecht komt bij boeren die niet aan de EU standaarden voldoen.

Op GlobalMeat zijn de verhalen met begeleidende foto's te bekijken.

Fotocredits: 'Douglas gets hugged', uitsnede, Marji Beach
Dit artikel afdrukken