Biologische boeren in Duitsland mochten al gangbaar voer geven aan hun koeien, maar die maatregel kan niet voorkomen dat de prijzen voor biologisch voer in de EU torenhoog zijn volgens de vergaderboer op Boerderij. Biologische boeren zijn nu alvast overgegaan op wintervoer, restanten van de vorige winter. Als Nederlandse boeren in de herfst onvoldoende voer kunnen verbouwen, moeten zij misschien later ook overschakelen op gangbaar voer voor hun biologische dieren. Volgens koepelorganisatie Bionext moeten we daar nu nog niet aan willen denken, omdat boeren hun dieren op stal nog aan het vreten kunnen houden.

De droogte heeft nog een effect op de biologische veehouder: zijn imago lijdt. De bioboer zou juist beter bestand moeten zijn tegen de grillen van de natuur. Een weiland met meer biodiversiteit en precisiebemesting zou het water immers beter moeten vasthouden, volgens wetenschappelijke studies. Dat beeld blijkt niet te kloppen.

Waterschap overwerkt en dun bemand
"Als het extreme weer aanhoudt, gaan onze kosten omhoog en dus ook de waterschapsbelasting,” zegt Hans Oosters, de voorzitter van de Unie van Waterschappen in het NRC. Veel medewerkers zijn deze zomer met vakantie, waardoor het drukke dagen zijn voor de dunbemande organisatie. Bart Simons van Waterschap De Dommel in Noord-Brabant moet elke dag keuzes maken. Red je de aardappellen van de boer of de vissen in de sloot? De organisatie heeft dit jaar 14 boetes uitgedeeld aan boeren die water uit de sloot hebben gepompt terwijl dat verboden was. In Vlaanderen blijven de maatregelen van de droogtecommissie van kracht. Hoewel de regenbuien enige verlichting boden, is de waterstand in de meeste beken, sloten en waterreserves nog niet voldoende hersteld.

Kromme komkommers
PLUS supermarkt heeft, door de verminderde toevoer van ‘mooie’ groente, zijn schoonheidscriteria aangepast om boeren tegemoet te komen, meldt het AD. Al eerder schreef Foodlog over de door droogte-vervormde courgettes en komkommers. “Als alles weer normaal is gaan de specificaties ook weer naar de normale standaard,’’ zegt Debbie Huisman van PLUS Supermarkt.

Van groen naar geel
Dat graslanden verdord zijn is duidelijk. De Universiteit van Wageningen stelt vast dat 37% van de graslanden minder groen zijn dan normaal in vooral Twente, Gelderland, Zeeland en gedeeltes van Limburg en Brabant.

Lin Batten
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Bijna 80% van de kasteel- en landgoedeigenaren kijkt tegen vergeelde bossen, parken en tuinen aan, meldt NOS. De schade beperkt zich niet tot de planten. De vijvers en grachten zijn drooggevallen; dat kan de fundering van het erfgoed aantasten.
Dit artikel afdrukken