De overheid zou 'slinks' van de coronacrisis gebruik maken om haar stikstofreductieplannenten koste van die van het Landbouwcollectief door te drukken. Dat hoorde Boerenbusiness van de Farmers Defence Force en de Stichting Stikstofclaim. Ze baseren zich op een uitgelekte brief van de provincie Friesland.

Daarin valt te lezen dat minister Carola Schouten van Landbouw gisteren in overleg is gegaan met de Nederlandse provincies over het verleasen van stikstofruimte en het extern salderen met veehouderijen die over dier- en of fosfaatrechten beschikken. Uit de brief blijkt een programma van zes punten:

1. Extern salderen openstellen voor één jaar volgens de optie ‘marktconform extern salderen’, na één jaar evalueren en op basis daarvan besluiten over (aangepaste) voortzetting of stopzetting
2. Beheersmaatregelen treffen om de risico’s van marktconform extern salderen te ondervangen
3. Inwerkingtreding per 1 mei 2020
4. Geen onderscheid maken tussen NH3 (uit de veehouderij) en NOx (uit verkeer en industrie)
5. Samen overige sturingsinstrumenten uitwerken, speciaal een voorkeursrecht voor provincies (recht van eerste aankoop)
6. De aanpak communiceren met de stakeholders eind maart / begin april zoals dit ook bij de beleidsregels is gedaan

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouwcollectief geeft aan niet via de pers te willen onderhandelen, maar 'er druk mee bezig te zijn'.

Volgens de FDF en Stikstofclaim lijkt het erop dat de in februari toegezegde ontkoppeling van de stikstof- en fosfaatrechten van de baan is. Bovendien vinden ze dat er wel degelijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen de bronnen en typen stikstof.
Boerenbusiness - Negeert de overheid het Landbouwcollectief? - Nieuws Stikstof
  • Deel
Druk af