The Scientist verslaat de spannende zoektocht naar de oorspong van een zoogdiervirus in vogels. Nadat virologen min of meer bij toeval hadden ontdekt dat het bij vogels voorkomende reticuloendotheliosis virus (REV) ook in een ringstaartmangoest voorkwam, hebben ze via zogenaamde 'virus-DNA-fossielen' de oorsprong daarvan weten te traceren.

Dat bleek een malaria-parasiet te zijn (Plasmodium lophurae), die in 1937 in de New York Zoological Park geïsoleerd was bij een gekuifde vuurrugfazant. Voor hun malaria-onderzoek vermenigvuldigden de indertijd betrokken wetenschappers deze parasiet in kippen. In dat proces en die omgeving heeft een zoogdier retrovirus blijkbaar zijn kans schoon gezien.

Nadat REV aldus in vogels was aangeland, heeft het zich als een uitslaande brand verspreid, ook bij in het wild levende vogelpopulaties. Dat onderstreept het belang van hedendaagse virus-monitoring zodat de mogelijk kwalijke gevolgen van virustransmissie binnen de perken kunnen worden gehouden, schrijft The Scientist.

Om het simpel te zeggen: dit vogelvirus dat op zoogdieren, waaronder mensen, kan overgaan heeft een zoogdieroorsprong.

Het onderzoek is gepubliceerd in Plos Biology.
Dit artikel afdrukken