De diersoort mens komt uit Afrika. Dat staat vast. Vroeger werd gedacht dat mensen zich op de savannes hebben ontwikkeld. Later kwam de theorie in zwang dat ze zich in de buurt van visrijke kusten hebben ontwikkeld. Volgens een wetenschappelijke column in The Guardian heeft die theorie zijn merites, maar is het in zwang komen ervan vooral het gevolg van feministische ideologie.
Dit artikel afdrukken