De Kloeke Kip kandideert volgens Wakker Dier voor de uitverkiezing tot 'Liegebeest' omdat het bedrijf straks 'Eén miljoen “stressvrije” plofkippen' houdt.

Kloeke Kip uit Grubbenvorst houdt 250 duizend plofkippen, en wil doorgroeien naar een gigastal met één miljoen kippen. Op haar website spreekt ze van “eerlijke kip”, “stressvrij” en ”een focus op het welzijn van het dier”. Klinkklare onzin, aangezien deze kipproducent plofkippen verkoopt.

"Daar liegen we dus helemaal niet over, dat dragen we juist uit", zegt Marcel Kuijpers. "Wij willen alle dierentransporten uit de keten, voor het welzijn van de dieren. En het transport is het meest stressvolle stuk uit het kippenbestaan. We houden snelgroeiende kippen, want die zijn het meest efficiënt en hebben de minste milieudruk. We doen dat met maximale zorg voor gezondheid en welzijn van de dieren."

Reactie
Toen de nominatie bij Kuijpers Kip in de elektronische brievenbus viel, kwamen zij meteen in actie en publiceerden een reactie op de website van de Kloeke Kip. Ook schreven ze de klanten aan, om uit te leggen wat er aan de hand is en schade te voorkomen.

"Wakker Dier heeft nou eenmaal succes met zijn acties. En natuurlijk is het goed dat het dierenwelzijn verbeterd wordt, daar werken wij juist ook aan. Maar van altijd succes hebben, wordt je ook een beetje arrogant," zegt Kuijpers. "Jouw werkelijkheid wordt dan ook de werkelijkheid van iedereen. Wat Wakker Dier zegt, is blijkbaar waar. Maar wij hebben Wakker Dier hier nog nooit gezien. Geen wonder dat ze niet weten hoe het er hier aan toe gaat."

Kuijpers nodigde de pers uit poolshoogte te komen nemen. De opkomst? Geen journalist te bekennen. Misschien zit het in de nieuwe diervriendelijkheid. Stressloze slacht zonder dat de dieren gevangen en getransporteerd hoeven te worden is een verhaal van jewelste. Wellicht kan de pers het niet geloven of durven journalisten het niet te noteren. Het verhaal past immers niet meer in wat het publiek nog kan begrijpen na jaren van 'omdenken' naar traaggroeiende kippen en meer ruimte voor het dier
'Geluidsmetingen als welzijnsindicator'
"Wij weten ondertussen behoorlijk veel van welzijn", aldus Kuijpers. "Onze uitval is de helft van die op andere pluimveebedrijven. We zijn antibioticavrij. Alleen al op dit moment lopen er 4 onderzoeken met de Universiteit Utrecht, Avans Hogeschool en de HAS naar het welzijn van onze kippen. Zo doen we geluidsmetingen. Niet naar geluidsoverlast, maar naar hoe de stal 'klinkt'. Ik kan inmiddels horen of de kippen een 'gesprek' aan het voeren zijn of zitten te piepen. Dat proberen we nu als welzijnskenmerk te specificeren."

"Wakker Dier zegt dat wij liegen, maar wij hebben nog nooit een onwaarheid verspreid over wat we aan het doen zijn," zegt Kuijpers dan ook onomwonden. "We delen onze kennis, doen het samen. Wat Wakker Dier doet, is moedwillig schade toebrengen aan een duurzame onderneming."

De Kloeke Kip is de pluimveetak van wat jaren geleden begon als het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Jaren van procederen over milieu- en omgevingsvergunningen leidden ertoe dat de geïntegreerde vleeskuikenbedrijf - broederij, opfokken en slachten - pas in 2018 van start is gegaan. Er staan nu 4 stallen, met 250.000 kippen en het streven is door te groeien naar 1 miljoen. Met een eigen slachterij, die direct met de stal verbonden is Die is er nu nog niet, omdat de afzet van de Kloeke Kip nog niet op het niveau is om de eigen slacht kostendekkend te kunnen laten draaien. Over 2 jaar hoopt Kuijpers de bouw te kunnen starten.

De stallen stoten nagenoeg geen stikstof en geen CO2 uit, zegt Kuijpers. Al het water wordt gerecycled, het voer is voor 80% van west-Europese oorsprong, de kippen zijn een snelgroeiend - dus efficiënt en natuursparend - ras, kortom, het concept is goed voor mens, milieu én dier.
"Als je bij ons op het erf komt, dan ruik je helemaal niets," zegt Kuijpers met licht verholen trots. Zijn kip lost ook nog eens de odeurproblemen op waar Brabantse burgers zich zorgen over maken.

Geen pers
Kuijpers nodigde de pers uit poolshoogte te komen nemen. De opkomst? Geen journalist te bekennen. Misschien zit het in de nieuwe diervriendelijkheid. Stressloze slacht zonder dat de dieren gevangen en getransporteerd hoeven te worden is een verhaal van jewelste. Wellicht kan de pers het niet geloven of durven journalisten het niet te noteren. Het verhaal past immers niet meer in wat het publiek nog kan begrijpen na jaren van 'omdenken' naar traaggroeiende kippen en meer ruimte voor het dier Het CO2-effect van Kuijpers' kip op het klimaat ligt onder het niveau van de meeste vleesvervangers, zegt Kuijpers. Ook dat vinden kranten wellicht lastig te verkopen.
Dit artikel afdrukken