De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) berekende dat de klimaatverandering tussen 2030 en 2050 jaarlijks 250.000 extra overlijdensgevallen gaat veroorzaken.

Naar schatting zullen jaarlijks 38.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van hoge temperaturen, 48.000 aan diarree, 60.000 aan malaria en 95.000 aan ondervoeding. In 2030 zal de klimaatverandering 1,9 tot 3,8 miljard euro aan directe medische kosten met zich meebrengen.

Op Phys.org lichten verschillende medische experts de wereld achter deze cijfers toe. Er is geen sprake van één enkele oorzaak-gevolg keten, maar van een serie van fenomenen die op elkaar inspelen.

Cholera, hittegolven, huidkanker, pollen
De opwarming van de aarde zal niet tot een cholera-epidemie leiden, maar zorgen voor warmere temperaturen voor omstandigheden waarin een uitbraak zich gemakkelijk kan voordoen. Hoge temperaturen kunnen vooral bij ouderen, hart- en ademhalingsproblemen veroorzaken. Tijdens de hittegolf van 2003 stierven in Europa 70.000 mensen 'extra'. Naar verwachting gaat de klimaatverandering gepaard met vaker voorkomende en nog hetere hittegolven.

Meer zonlicht leidt bovendien tot meer huidkanker. Een ander bijeffect van warmere temperaturen is dat allergie-veroorzakende planten het goed gaan doen. Naar verwachting zal de pollen-concentratie in Europa in 2050 verviervoudigen.

Natuurrampen, bosbranden
Klimaatverandering zal tot meer doden leiden als gevolg van natuurrampen zoals overstromingen en orkanen. Sinds de jaren '60 is het aantal klimaatgerelateerde natuurrampen verdriedubbeld, stelt de WHO. Inmiddels komen jaarlijks meer dan 60.000 mensen om bij dit soort rampen. In dit verband wijzen experts ook op de toenemende bosbranden.
Bosbranden brengen fijnstof in de atmosfeer, dat kanker en astma kan veroorzaken. Nu al lijden 300 miljoen mensen wereldwijd aan astma.

Besmettelijke ziekten
Door de klimaatverandering zullen muggen zich verder verspreiden en ziekten als malaria en knokkelkoorts meenemen. Volgens de WHO sterven nu al jaarlijks 800.000 mensen aan malaria en staan in 2080 2 miljard meer mensen bloot aan het risico knokkelkoorts op te lopen. Behalve muggen zijn bijvoorbeeld ook slakken overbrengers van besmettelijke ziekten. Nu al lijden 240 miljoen mensen, vooral in China, aan de door slakken overgebrachte ziekte Schistosomiasis. Dit aantal zal zeker nog gaan stijgen, voorspelt de WHO.

Fotocredits: 'Dengue', Javier Devilman
Dit artikel afdrukken