Sinds 2013 is de Europese Commissie bezig met het invoeren van een aanlandplicht. Europa zet dit dwangmiddel in om vissers aan te sporen selectiever te vissen. Wat bijna niemand weet, is dat die aanlandplicht alleen voor de vissoorten geldt waarvoor een quotum is vastgesteld. Denk aan kabeljauw, haring of tong. Er is dus geen aanlandplicht voor relatief onbekende of commercieel minder interessante vissoorten als steenbolk, schar of grauwe poon. Die hoeven niet aangeland te worden, legt Christien Absil van Good Fish Foundation uit.

Voor vissoorten als haring of makreel is het bijvangstprobleem bovendien redelijk te overzien. Die vissen zwemmen in scholen en de bijvangst is beperkt. Voor bodembewoners als schol en tong is het probleem groter: voor iedere 2 kilo tong - de 'ontsnappingskunstenaars' onder de vissen, vertelde visnetwetenschapper Pieke Molenaar al eens - komt er een kilo bijvangst mee. Vaak is dat schol, omdat die juist gemakkelijk in de netten blijft hangen, en in veel gevallen is die schol ondermaats.

Meer onderzoek
De Scheveningengroep, waarin vissers uit Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië vertegenwoordigd zijn, stelde vorige week in Bonn voor "meer onderzoek te doen naar methoden om de bijvangst van ondermaatse schol op andere manieren tegen te gaan," aldus de Volkskrant. Nog deze maand moet er een aanbeveling liggen voor de Europese Commissie. Die heeft in het geval van de pulskor wel oren naar meer onderzoek en versoepeling van de bestaande regels, maar in het geval van de aanlandplicht voor schol juist niet. In het Europese Parlement, dat onlangs voor een verbod op de pulsvisserij stemde, ligt het net andersom: daar vindt het pleidooi voor meer onderzoek en daarop aangepaste maatregelen van de Scheveningengroep wel enig gehoor.

We zouden een anti-sliptongcampagne moeten beginnen
Terug naar het protest van de Nederlandse kottervissers. Ze hebben een belang: 80% van de quota op schol en tong in de Noordzee zijn toegekend aan Nederlandse vissers. Wageningen Marine Research heeft voor hen uitgerekend dat de extra werkzaamheden die de aanlandplicht op ondermaatse schol met zich mee brengen, de vissers zo'n €20 to 30 miljoen per jaar gaan kosten. En dan hebben we het nog niet over de voedselverspilling: aangelande ondermaatse vis wordt vernietigd. Opschorten van de aanlandplicht zal de vissers 'lucht' geven en de tijd om verder te experimenteren met slimme netten die tong en schol kunnen scheiden. Maar eigenlijk zijn ze daarmee gewoon te laat, zegt Christine Absil fijntjes. Het probleem zit er immers al jaren aan te komen. Wat pas echt zou helpen, is als we met elkaar zouden afspreken gewoon geen sliptongetjes meer te willen. "Ik zou liever hebben dat we alleen grote zeetongen eten. Dan zou de bijvangst ook minder zijn. We zouden een anti-sliptongcampagne moeten beginnen."
Dit artikel afdrukken