We brachten de afgelopen week al een aantal Appjes uit de actiegroep van boeren die op 1 oktober naar Den Haag willen trekken om te protesteren tegen het plan om de Nederlandse veestapel flink in in te krimpen en de nodige andere zaken waar boeren zich ongerust over maken.

In een nieuwe App benadrukt de organisatie achter acties dat de actie beslist publieksvriendelijk moet zijn, juist omdat weinig nodig is 'om de vlam in de pan te laten slaan'. Beelden zoals die tijdens de met name Franse, Duitse en Belgische boerenprotesten in Brussel konden worden gemaakt op 7 september 2015 willen de organisatoren vermijden, maar benoemen die door hun woordkeuze wel.

Op agractie.nl valt te lezen dat bijna 3.500 boeren met ruim 1.000 tractoren deel zullen nemen. Al die tractoren mogen echter niet het Malieveld op of het centrum van Den Haag in. Onduidelijk is bovendien of ze via de snelweg naar Den Haag mogen rijden. Volgens Vee & Gewas wordt daarover nog onderhandeld.

Eerder deze week maakte agractie.nl bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) tractoren in het centrum van Den Haag zou weren. Het OM ontkent dat te hebben gezegd. Volgens een woordvoerder treedt het OM niet in zaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Het volledige eisenpakket dat het protest in Den Haag bestaat uit zes punten:
  - De kloof tussen boer en burger verkleinen
  - Balans in het maatschappelijke debat
  - Een verenigde stem vanuit de agrarische sector laten horen
  - Nederlandse boeren weer trots maken
  - Positieve beïnvloeding van de politiek
  - Langdurige, grootschalige en landelijke promotiecampagne

Tevens zeggen de actievoerders:
  - Wij willen geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.
  - Wij willen strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. Geen rekentools.
  - Wij willen dat het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie. En dat hierover helderheid komt naar de burger.

De actie wordt naast het in onze berichten al eerder genoemde beursgenoteerde veevoederbedrijf ForFarmers, inmiddels gesteund door De Heus, het grootste en internationaal opererende familiebedrijf in veevoer van ons land, en Trioliet, leverancier van voermengwagens. Coöperatieve voederbedrijven vallen in dit kader op door afwezigheid.

Boerenkoepel LTO Nederland toont begrip, maar steunt de actie niet en vraagt vooral om te letten op het publieksvriendelijke karakter ervan. Die houding nemen ook de voorzitters van de Productenorganisatie Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NPV) nadrukkelijk aan. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) spreekt daarentegen van een actie die 'precies op het goede moment' komt. De Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV) distantieert zich van een aantal standpunten van de organisatoren van het protest, maar geeft aan 'in principe mee te willen doen als de oogst het toelaat'.

Volgens geruchten zal FvD-leider Thierry Baudet tijdens de protestbijeenkomst het woord nemen. Diens partij steunde afgelopen week als enige haar eigen motie om de Nederlandse landbouw te ontzien bij de reductie van stikstofemissies in ons land.


De App die de agractie.nl-organisatie gisteren stuurde aan de deelnemers van het 1 oktober protest

"Beste mensen, het is allemaal zoveel groter geworden dan na een appje dat viral ging ingeschat kon worden. Dit wordt de grootste agrarische actie in de Nederlandse geschiedenis. En u bent erbij. Omdat u, net als wij, vindt dat er echt iets moet veranderen! In het denken over, en omgaan met ons! Waar staan we nu? De vergunning is rond. Op het Malieveld wordt alles geregeld door ons communicatiebureau. De gemeente geeft toestemming voor een aantal tractoren op het Malieveld, het zou anders ook niet passen, de rest moet naar een groot parkeerterrein in de buurt op 5 minuten afstand. Daarvandaan rijden pendelbussen. Er wordt overlegd of de nationale politie wil gedogen dat op bepaalde trajecten snelweg tractoren rijden. Dit wordt echter niet door ons georganiseerd. Wij staan voor een honderd procent respectvolle vreedzame demonstratie. Geen toestanden. Spreek iedereen daar op aan. Er is maar weinig nodig om de vlam in de pan te doen slaan. We maken er samen een mooie en goede dag van! Het begin van dé herwaardering van de agrarische sector!"


Beelden van de boerenprotesten in Brussel, september 2015
Dit artikel afdrukken