De boerenwereld splitst. Dat schrijft Sjoerd Hofstee op Melk van het Noorden. Vergroening en inzet op extra duurzaamheid is hot. Ook onder melkveehouders. Tenminste, onder een deel van de sector. Een ander deel gelooft niet dat de mooie bespiegelingen van inzet op natuurinclusieve landbouw een belegde boterham op kan leveren. De koers onder melkveehouders varieert daarmee steeds meer. De boerenwereld splitst in verschillende werelden.

Henk Schoonvelde is melkveehouder in Koekange en voorzitter van de Nederlandse afdeling van de European Dairy Farmers (EDF). Vanuit die functie bezocht hij vorig voorjaar Oostenrijkse collega’s. Hij zag met eigen ogen hoe de alpenboeren met 30 tot 40 koeien
prima kunnen rondkomen. Deels door duidelijk hogere opbrengsten voor hun melk die bijvoorbeeld als Heumilch (hooimelk) gretig aftrek vindt. En deels aangevuld met allerhande inkomsten of subsidies voor groene diensten die deze kleinschalige boeren verzorgen. Schoonvelde stelt dat de Nederlandse boer zich zo langzamerhand beter kan spiegelen aan het voorbeeld van de Alpenboeren dan aan de Deense of Amerikaanse collega’s die via voortgaande schaalvergroting en intensivering hopen de volgende saneringsslag te overleven.
(De rest van het artikel is hier te lezen)

Maar wet- en regelgeving voor de ene groep boeren vergt een heel andere dan voor de andere. Dat kan op een fors conflict uitdraaien.

Wellicht nog wat stelliger aanhangers van kleinschaligheid zijn de Caring Farmers. Zij legden afgelopen weekend in het Financieele Dagblad uit hoe zij Nederland zien. De vraag is: voor welke boer wil de overheid Nederland geschikt maken? Een boer met 500 koeien heeft andere wetgeving nodig dan een boer met 50 dubbeldoelers. Al jaren zijn er bijvoorbeeld conflicten over de manier van met mest omgaan. De kleine boeren willen die bovengronds uit kunnen rijden omdat ze duurzaam en natuurlijk vinden; voor grote boeren en hun grote stallen is nu juist wetgeving ontwikkeld die dat verbiedt.

Ook de zuivelcoöperatie gaat er heel anders uitzien, want boeren met 30-50 koeien leveren niet meer zoveel melk als de fabrieken van FrieslandCampina, Aware, DOC en Cono nodig hebben om hun kosten te dekken.
Behalve een scheuring, is er dus meer aan de hand. Logisch dat boeren tegen elkaar opstaan.
  • Deel
Druk af