We hebben in rust na kunnen denken over onze formule van nieuws brengen en discussies leiden. En over een duidelijke voorpagina en de manier waarop we onze ambitie kunnen vormgeven: de betrouwbaarste nieuwssite op het gebied van voedsel en voeding zijn. Daarom wijzigden we ons oude motto ('lekker, scherp, zinnig').

Niemand overziet alles. Maar de betrouwbaarste zijn, dat is een haalbaar ideaal voor mensen die zich tot het uiterste willen inspannen om de werkelijkheid zo goed mogelijk te laten zien en duiden.

Het resultaat van ons denkwerk is technisch behoorlijk ingrijpend. Het gaat ongeveer een maand kosten om onze site te verbouwen. Naast een heldere voorpagina die het nieuws brengt, krijgt Foodlog een aantal katernen. De drie belangrijkste zijn Dagelijkse Kost, Gezondheid en Agrofood. In onze artikelen wegen we feit en mening. De rubriek In de Media blijft bestaan en rapporteert wat er in de wereld als nieuws rondgaat. Commentatoren met kennis van zaken kunnen daar hun weging op uitvoeren.
Het katern Perspectief vervangt de Verdieping en kijkt met wat meer afstand naar de dagelijkse manier van kijken. Het graaft dieper en levert wellicht zoiets als een wijze blik op de werkelijkheid op.

In onze artikelen en discussie zal in de komende maand vanzelf duidelijk worden wat het wegen van feiten en meningen betekent. Daar zullen we - redactie en commentatoren - in de praktijk in moeten leren groeien.

We vonden het een geweldige aanmoediging dat tijdens onze sluiting de aanwas van betalende leden doorging. Dank daarvoor!
NB: tijdens onze sluiting produceerden we circa 200 korte In de media berichten die we via twitter en Facebook in omloop brachten. Nu kun je er ook op Foodlog weer op reageren.
Dit artikel afdrukken