Als wereldwijd het klimaatbeleid niet snel verandert, verliezen we de kans om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat stelt het nieuwe klimaatrapport van de VN-organisatie IPCC. Het wordt vandaag in het Japanse Yokohama gepresenteerd. De boodschap van de wetenschappers luidt: het ergste moet nog komen.

De Morgen brengt vandaag overzichtelijk en koel 8 bedreigingen voor onze leefomgeving in kaart op basis van het klimaatrapport:

1. Dood, gewonden, aangetaste gezondheid en gedwongen verhuizing in laaggelegen kustgebieden door stormen en zeespiegelstijging.

2. Sterk verslechterde gezondheid en ontwrichte levens in grote steden door landinwaartse overstromingen.

3. Kapotte water- en elektriciteitstoevoer en gebrekkige gezondheids- en nooddiensten door extreem weer. Gehavende watervoorziening door droogte en overstromingen en slechtere waterkwaliteit.

4. Dood en hoger sterfterisico door extreme hitte, vooral bij ouderen in steden en bij mensen die buiten werken.

5. Voedselonzekerheid door opwarming, droogte, overstromingen en onregelmatige regenval. Zowel productie, vervoer, toegang tot voedsel als stabiele prijzen raken in het gedrang.

6. Op het platteland verliezen mensen hun inkomen door gebrek aan drink- en irrigatiewater en door slechtere oogsten.

7. Verlies van inkomsten door de teloorgang van alles wat de zee ons te bieden heeft, van visserij tot kusttoerisme. Onder andere door de verzuring van de oceanen raken schaaldieren in de verdrukking.

8. Verlies van inkomsten door de teloorgang van ecosystemen op land: de complexe samenwerkingen tussen dier- en plantensoorten die nu winst opleveren, zoals bestuiving door bijen of natuurlijke waterzuivering in de bodem.
Dit artikel afdrukken