Nederland heeft vorig jaar vermoedelijk voldaan aan de doelstelling van klimaat-NGO Urgenda. De organisatie dwingt de overheid zich aan haar doelen te houden en de uitstoot van CO2 in Nederland 25% onder het niveau van 1990 te krijgen.

In 2020 waren de emissies 25,4% lager ten opzichte van dat jaar. Dat laten voorlopige cijfers zien die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Emissieregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag naar buiten hebben gebracht. De definitieve cijfers worden begin 2022 gepubliceerd. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

De optimistische cijfers zijn het gevolg van enerzijds minder energieverbruik als gevolg van de coronacrisis en anderzijds meer gas- dan kolenstook om elektra op te wekken. Gas was in 2020 goedkoop; ook dat was een gevolg van de coronacrisis die de wereld stillegde.

De wereldeconomie werd in 2020 en dit jaar met $9 biljoen flink wat onuitgegeven geld volgepompt om bedrijven overeind te houden en werknemers salarissen te kunnen blijven betalen. Nu verslappende coronamaateregelen en vaccinatie het sociale en economische leven weer opengooien, proberen consumenten proberen hun gemiste consumptie weer in te halen. Ze zetten het weer op een kopen en reizen. Dat veroorzaakt inhaaluitstoot. Daar komt bij dat de prijzen van gas hard gestegen zijn en de VS minder olie op willen pompen. Dat betekent dat de wereld dit jaar en vermoedelijk ook nog het komende meer CO2 uit de verbranding van kolen en olie zal uitstoten. Die twee fossiele brandstoffen zijn flink ongunstiger voor het klimaat per eenheid energie, dat geldt met name voor kolen. Zelfs als de cijfers meevallen voor Nederland, is te verwachten dat de mondiale uitstootcijfers over 2021 en 2022 weinig reden geven tot optimisme over het niveau van mondiale uitstootreductie.
Reageer
  • Deel
Druk af