Vanaf 7 april duiden we het corona-effect: hier ga je naar het perspectief op gisteren. Het artikel van vandaag vullen we gedurende de dag steeds aan. We stellen je medewerking aan die bijdragen zeer op prijs; zet ze in de reacties. Abonneer je op onze nieuwsbrief als je het eindresultaat vanavond rond 22:00 uur in je mail wilt ontvangen.

Corona is een wake-up call. Mensen zijn niet onkwetsbaar. Maar het kan nog veel erger dan de vermoedelijke 1% mortaliteit die het virus zal veroorzaken.

De vraag is vooral hoe de politiek, bedrijfsleven, NGO's, burgerbewegingen en publiek met de nieuw ontdekte kwetsbaarheid en afhankelijkheid van mogelijk nog veel grotere risico's om zullen gaan.

We denken dat 7 thema's direct of indirect een grote impact zullen hebben op het voedselsysteem.

Jou als lezer vragen we om in de reacties dagelijks jouw voorbeelden uit de (inter)nationale pers per thema aan te dragen (vermeld dus welk thema).

De redactie van Foodlog maakt daar een keuze uit en verwerkt ze in iedere tekst van de dag. Dat doen we in bullets, net zoals in het oude liveblog.

De thema's die wij zien:

1. Scheuren in de voedselketen
In onze wereld wordt voedsel gemaakt bijvoorbeeld in Brazilië, Florida en Spanje, maar op totaal andere plekken in de wereld verhandeld en verwerkt (bijvoorbeeld in Rotterdam of Antwerpen) en op weer andere aan consumenten verkocht en gegeten (bijvoorbeeld in Milaan, Berlijn of Caïro). De arbeiders die primaire producten van de akkers, uit gaarden, tuinen of kassen oogsten, worden niet zelden ingehuurd uit lage lonen-landen. Voor out-of-home eten (horeca, van Jonnie Boer tot McDonald's en La Place) worden andere verwerkingen van grondstoffen gemaakt dan voor Jumbo, Aldi of Carrefour.

Als de context verandert (zoals bijvoorbeeld door de sluiting van de horeca), wordt voedsel verspild terwijl aan de zijde van de consument tekorten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld ketens waarin oogstpersoneel ontbreekt. Die risico's zijn niet denkbeeldig. Treden die risico's ook daadwerkelijk op?
Ja, denk bijvoorbeeld aan slachter Vion die opeens 40% van zijn vlees niet meer kwijt kan via de horeca. Waar moet dat vlees nu naartoe en waar laten boeren hun varkens?
Behalve in de VS, gaat ook in Engeland de melk inmiddels de put in. In Nederland is dat - dankzij onze grote verwerkende capaciteit en koelhuizen - nog niet het geval.
Een tweede vraag: hoeveel koopkracht blijft er na de heropening van de economie over en tot welke voedselkeuzen en -productie leidt dat? Ook de koopkracht zal immers bepalend zijn voor de manier waarop ketens zich aanpassen aan de wereld na corona.
 • De Nederlandse tuinder Rob Baan, bekend van Koppert Cress, geeft zijn visie op het probleem waar de tuinbouw volgens hem voor staat: omdat de Out-of-Home markt (restaurants van catering tot fastfood en de eetbar tot De Librije) helemaal is gestopt, kan het volume dat daarin werd verkocht geen markt meer vinden. Het werd immers gemaakt voor eten buitenshuis. Binnenshuis eten mensen 'gewoon zuurkool' en ander makkelijk eten. Volgens Baan is de boodschap dat Food Service - een andere naam voor cateringbedrijven die net as restaurants ook tafeltje-dekje diensten aan huis kunnen leveren - cruciaal is voor de tuinder.


 • Als straks de samenleving weer op gang komt, krijgen we een (vermoedelijk verplicht) Appje dat bijhoudt met wie we contact hebben gehad (zie Het Corona-effect van gisteren) en moeten we alles op een afstand van 1,5 meter tot elkaar doen. Kun je je voorstellen wat dat betekent voor de trein, de bus, carpoolen, wandelen in de stad, naar de bioscoop gaan, uit eten, winkelen en ga zomaar door. Je moet er niet aan denken wat het betekent voor sekswerkers, kappers en dokters - voor beroepen dus die dicht op en zelfs aan hun klant of patiënt moeten zitten. Je moet er ook niet aan denken wat het betekent voor voedselhygiëne omdat voortaan iedere hoestje op wat jij ergens koopt of voorgezet krijgt, kan zijn gekomen. Het geldt zelfs voor alles wat door iemand anders is aangeraakt, omdat het SARS-CoV-2 een tijdje intact kan blijven als mensen het op iets hebben achtergelaten.
  De Volkskrant maakte een eerste impressie van de de '1,5 meter economie'. Een paar aanvullende voorbeelden: je gaat je bord ophalen bij de keuken van het restaurant, de kantoortuin is verleden tijd, geen groepslessen meer, dansen is iets uit het pre-corona tijdperk.

 • Hoeveel geld houden mensen over om te besteden in die nieuwe 1,5 meter economie? CNV is vanmorgen boos op werkgevers die hun bedrijven proberen te redden door tijdelijk personeel te ontslaan. De vakbond schrijft: "CNV-onderzoek: helft uitzendkrachten op straat door Corona-crisis. De helft (49%) van de uitzendkrachten heeft (vrijwel) geen werk meer door de Corona-crisis. Dat blijkt uit onderzoek van het CNV onder een representatieve groep van ruim 500 uitzendkrachten. Van de uitzendkrachten die nog wel werk hebben, zegt 49% fors minder betaald te krijgen omdat er minder werk is. 40% is bang om binnenkort zijn baan te verliezen.
  "Zeer schokkende cijfers. Dit betekent dat 137.000 uitzendkrachten de afgelopen weken hun baan verloren. De uitzendkrachten die nog wel werk hebben, verkeren momenteel in grote onzekerheid. De Corona-crisis legt de zwakheden van onze arbeidsmarkt ernstig bloot." Dat zegt Piet Fortuin de voorzitter van CNV.

  Inderdaad wie kan het leven in die veel duurdere 1,5 meter economie straks betalen? Voorlopig kiezen regeringen voor het stimuleren van de economie aan ondernemerszijde, maar veel bedrijven zullen het loodje leggen omdat ze niet meer passen binnen de nieuwe virusveilige wereld die de economie nu gaat uitvinden. Je zou de vraag kunnen stellen of ze niet voor een basisinkomen moeten zorgen, zodat ondernemers zich aan kunnen passen aan de nieuwe economie op basis van een omzetstroom voor veilige diensten. Je kunt je ook de vraag stellen waarom regeringen vliegmaatschappijen - zoals nu wél gebeurt - moeten proberen te redden. Reizen zal immers nooit meer hetzelfde zijn, als we de lessen van de virologie ter harte nemen.
  De vraag wie moet gered worden, waarom en hoe is uiterst relevant, naast het blussen van de virusbrand, die je onwillekeurig bijna een brandje zou willen noemen als je je de consequenties van de gevolgen ervan begint te realiseren.

 • Een duidelijke meerderheid van de Duitsers is vooral bang voor de financiële gevolgen van de corona-crisis; voor de ziekte zelf zijn ze minder bang. Zes op de tien Duitsers zijn bang voor de macro-economische impact van de SARS-CoV-2-pandemie. Dit blijkt uit een martktonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Der Tagesspiegel. 'Maar' 43% van de ondervraagden zei dat ze op dit moment erg bezorgd waren over besmetting met het virus aan het onderzoek namen 4.000 mensen deel.

 • De melkveehouders en zuivelindustrie komen vermoedelijk terecht in een langdurige crisis. Dat zegt Rabobank International in een aan de coronacrisis aangepaste prognose voor de zuivelmarkt. Een aantal prijzen zal tot 30% lager uitvallen. Lees elders op Foodlog verder.

 • Waarom zou je luchtvaartmaatschappijen redden? Overheden dreigen er vele tientallen miljarden achteraan te gooien, maar is dat we willen? Een verzamel-NGO ziet in ieder geval haar kans schoon om nee te zeggen. Meer dan 250 vakbonden en milieuorganisaties vragen hun regeringen alleen staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen te verlenen als die betere arbeids- en milieuomstandigheden opleveren. De organisaties, verenigd in het platform Stay Grounded, geven de voorkeur aan maatregelen als een vliegtaks en omscholing van personeel om te voorkomen dat de luchtvaartsector na de coronacrisis weer op de oude voet verder vliegt en groeit. Lees hier ons volledige bericht.

 • Tot slot de opinie met feiten van WUR-voorzitter Louise Fresco. Zij wijst erop dat tijdens de Ebola-uitbraak in Afrika al binnen korte tijd 40% van de akkers uit productie gingen. Wat denkt u dat onze tuinders en melkveehouders doen als ze hun product lange tijd niet kwijt kunnen? Omdat het antwoord is 'de productie knijpen' (met tekorten en te hoge prijzen in een zwaar krimpende economie als gevolg), vindt Fresco dat de grenzen open moeten blijven.
2. Angst en gezondheid eten/leven
Dikke mensen en door welvaartsziekten aangedane mensen blijken vatbaarder voor de verschijnselen van Covid-19 (de longziekte die het gevolg kan zijn van infectie met het virus SARS-CoV-2). De WHO en gezondheidsdeskundigen promoten dat nieuws. Angst voor de dood lijkt het publiek te inspireren om gezonder te gaan eten en leven. Zet dat door en wat gaan mensen dan eten?

 • (Dennis Zeilstra:) Iets anders dan gezonder leven, maar ook relevant onder dit perspectief: een aantal artsen spreekt de zorg uit dat wellicht op grote schaal het verkeerde ziektebeeld wordt behandeld. Op Twitter wordt middels verschillende bronnen gesuggereerd dat het nieuwe Coronavirus hemoglobine aanvalt en van ijzer ontdoet, wat zorgt dat er geen zuurstof meer vervoerd kan worden én dat het vrije ijzer sterk oxidatieve schade creëert. Het gegeven dat vrijwel alle patiënten een dubbele in plaats van een enkele longontsteking hebben, ondersteunt mogelijk deze hypothese. Er is volgens deze bronnen sprake van zuurstoftekort, niet zozeer problemen met ademhalen.


 • Ook bewegen om gezond te leven krijgt nieuwe regels. Veilige afstanden om achter elkaar te lopen, zijn bij wandelen 4 à 5 meter, bij joggen en rustig fietsen 10 meter en bij hard fietsen zeker 20 meter. Ook niet onbelangrijk: begin bij inhalen al ruim van tevoren met 'voorsorteren'. Bij schuin achter elkaar in beweging zijn, vang je minder druppeltjes op dan in de directe slipstream van je voorganger. Lees hier ons volledige bericht.

 • Het hele leven wordt anders, en angstig. Maarten Keulemans van de Volkskrant ging in gesprek met microbiologen, epidemiologen en virologen die de angst voor (her)besmettingsgolven in iedere zin laten doorklinken. De korte samenvatting? Vergeet maar dat je vóór er vaccins en remmende behandelingen zijn je nog naast iemand waar je niet iedere nacht mee in bed ligt, mag zitten. Dat maakte vanmorgen ook IC-arts Diederik Gommers duidelijk: per 1 juni is het ondenkbaar dat het leven weer normaal kan worden.3. Individu versus samenleving: wie gaat voor?
We lijken van een op individuele rechten en privacy gebaseerde samenleving op weg te zijn naar een maatschappij die uitgaat van het collectieve belang dat individuele vrijheden minder belangrijk vindt. Een voorbeeld. In Azië volgt een app iedereen met wie je contact hebt. Krijg je koorts of word je ziek, dan waarschuwt die app automatisch iedereen met wie je in contact bent geweest en nog komt. Mensen die ziek zijn of een potentieel gevaar vormen, worden geïsoleerd. Accepteren we dat? (vooralsnog ziet het er wel naar uit)

 • (Opinie van Carolien Makkink:) Ik denk dat Apps een vertekend beeld gaan geven. Niet iedereen neemt zijn smartphone overal mee naar toe en/of heeft bluetooth altijd aan staan. Mijn vooroordeel is dat juist kwetsbare ouderen minder vergroeid zijn met hun telefoon en dus 'onder de radar' blijven.

 • (Dennis Zeilstra:) De patiëntgegevens die in het huisartsinformatiesysteem (HIS) staan, worden via een door de minister verplichtte noodupdate toegankelijk gemaakt voor andere artsen (via het landelijk schakelpunt), ook als patiënten daar geen toestemming voor gaven. Zie hier een voorbeeld van privacyinbreuk die onder het mom van crisis doorgevoerd wordt.

 • In Café Weltschmerz geeft IT-, privacy- en beveiligingskenner Brenno de Winter zijn kijk op de Apps die gisteren door minister Hugo de Jong zijn voorgesteld. De Winter ziet Apps niet als absoluut kwaad, maar vindt de gedachten van de minister nog weinig precies en ondoordacht.
4. Relatie Oost-West en geopolitieke verhoudingen
Azië blijkt gedisciplineerder en sneller in staat om infectieziekten te bestrijden dan het op persoonlijke vrijheden gestelde Westen. De westerse landen ruïneren hun economieën en blijven samen met de armere landen van de wereld een bron van nieuwe golven van het muterende SARS-CoV-2 virus vormen. Dat leidt tot geopolitieke spanningen op het gebied van macht en biosecurity. Al sinds weken vreest China de insleep van een tweede Covid-19 ziektegolf vanuit het buitenland en met name de westerse landen. Reizigers moeten in quarantaine. Dat bemoeilijkt het onderhouden van persoonlijke zakelijke relaties. Maakt het ook de zakelijke wereld minder mondiaal? Voor welke producten? Mogelijk zullen levende en net gedode producten (van dierlijke en plantaardige oorsprong) minder gemakkelijk wereldwijd verhandeld en verscheept worden omdat ze pathogenen en plagen over kunnen brengen.

 • De Amerikaanse president Donald Trump zinspeelde er dinsdagavond op de Amerikaanse bijdrage aan wereldgezondheidsorganisatie WHO stil te zetten. De VS draagt ruim 22% bij aan het budget van de WHO. 
  Volgens Trump heeft de organisatie gefaald in de strijd tegen het coronavirus en is de WHO bovendien veel te veel op China gericht, schrijft het FD. Dat liet Trump ook in een tweet weten:
  Tijdens zijn dagelijkse persconferentie ging het er nog harder aan toe, blijkt uit The Guardian. Trump is verwoed op zoek naar een zondebok om zijn eigen trage respons op de corona-uitbraak te verdoezelen. In januari werd Trump al gewaarschuwd dat miljoenen Amerikanen gevaar konden lopen en de uitbraak biljoenen dollars kon kosten, maar deed hij de virusdreiging nog af als minder erg dan een griepje. Eerst kregen China, de regering-Obama en de media nog de schuld. 
  Op 30 januari verklaarde de WHO de coronavirusuitbraak tot Public Health Emergency. Dinsdag gaf Trump de WHO ervan langs: "Ze zaten fout met een heleboel dingen. En ze hadden al vroeg een heleboel informatie en ze wilden niet... [..] ze leken erg China-centrisch." en dreigde hij de financiering stop te zetten. "Ze hadden het mis, flink mis. Ze hebben het gemist. Ze zullen het geweten hebben en hadden het moeten weten en wisten het waarschijnlijk. Dus zullen wij dat eens zorgvuldig uitpluizen en het geld dat we uitgeven aan de WHO on hold zetten."
  Op de vraag of het wel verstandig is om midden in een pandemie de bijdrage aan de WHO stop te zetten, draaide Trump bij. "Ik zei niet dat ik dat ga doen maar dat we het gaan bekijken."


5. Europa: één of verder verdeeld
De coronacrisis laat een verdeelde Europese Unie zien. De lidstaten nemen onderling afwijkende maatregelen en sluiten daarom hun grenzen voor elkaar. FranceTVinfo liet zien dat landen, regio's binnen landen en zelfs individuele hospitalen elkaar om het hardst beconcurreren om aan spullen te komen die ze eigenlijk allang eerder hadden moeten inkopen. Het noorden van de EU wil het zuiden niet helpen; met name Nederland maakte zich binnen de EU als een havik bekend omdat ons land niet wilde meewerken aan 'coronabonds' voor zwaar door SARS-CoV-2 getroffen landen als Italië en Spanje. Zelfs Lubach blijkt de opstelling van 'lul Wopke Hoekstra' OK te vinden. Zowel qua organisatorische als financiële solidariteit toont de EU zich zwak in deze tijd waarin volken achter hun leiders willen kunnen schuilen. Houdt de zwakke EU zijn verband en open grenzen overeind?

 • De Europese Unie slaagde er vannacht niet in één te worden in haar onderhandelingen over noodfondsen voor de zwaar getroffen economieën van de zuidelijke lidstaten. De Europese ministers van Financiën zijn vanmorgen na een marathon videovergadering van zestien uur uiteengegaan zonder akkoord over nieuwe steunmaatregelen tegen de coronacrisis. Het grootste struikelblok was de inzet van €540 miljard uit het Europees noodfonds waar juist de Nederlandse minister Hoekstra tegen de zin van zijn collega’s, zelfs de Duitse, te stringente voorwaarden aan wil verbinden. Een uitgebreider verslag vind je onder meer in de Volkskrant Juist in deze noodsituatie leren landen elkaars aard en gevoelens van lotsverbondenheid - of juist het tegengestelde daarvan - kennen. Dergelijke impasse zijn een lakmoestest voor de manier waarop de leden van de Unie de waarde en samenhang daarvan ervaren. Vooralsnog zijn de voortekens weinig positief.

 • De zuidelijke landen zijn extra zwaar getroffen door de coronacrisis en daarom is er een ongekend groot steunpakket nodig. De vlucht in nationale gelijkhebberigheid bedreigt het voortbestaan van de Europese Unie. Dat schrijft vandaag eurocommissaris Frans Timmermans in de Volkskrant.


6. De exit: hoe unlock je de lockdown?
De discussie over de lockdown-exit komt op gang. Zie daarvoor onze liveblogs van 6 en 7 april. Hoe zorgt de overheid voor voldoende tests, immuniteit, vaccins en een beperkt aantal doden? Dat laatste is niet te garanderen, terwijl het al evenmin onmogelijk is om de economie niet te herstarten, tenzij we in een ongekende depressie terecht willen komen. Hoe gaat met name het Westen met dat dilemma om?

 • Onder een artikel over de lockdown en de consequenties van het verlichten daarvan, wordt op Foodlog op dit moment een boeiende discussie gevoerd. Gisteravond gaf de Nederlandse econoom Sweder van Wijnbergen zijn visie op de lockdown en de argumenten van tegenstanders, zoals de inmiddels iconische pleidooien van Jort Kelder voor sociale isolatie van zwakkeren en ouderen.

  Van Wijnbergen in de NRC: De denkfout is de aanname dat zonder de lockdown de economie weer redelijk kan draaien. Maar de medici vertellen ons dat zonder de lockdown het virus onvergelijkbaar sneller om zich heen zal grijpen. Dat betekent niet ‘een paar doden extra’, maar massale sterfte en voor de meesten geen kans op redding door groepsimmuniteit of door een doorbraak in de zoektocht naar een vaccin. Zo’n acceleratie van besmettingen betekent ook dat de verhouding tussen gevraagde zorg en zorgcapaciteit, die we nu nog net in evenwicht kunnen houden, volledig fout loopt. Ook dat zou tot nodeloze sterfte leiden.

  Zonder die foute aanname blijft van het argument tegen de lockdown niets over. Met een massale acceleratie van ziektegevallen ondergaat de economie toch die inzinking die er nu ook aan zit te komen; maar zonder lockdown komt daar nog een verder escalerende zorgsituatie bij. De keuze is niet tussen lockdown en recessie enerzijds en een vrolijk voorttikkende economie met wat extra oudere slachtoffers anderzijds. De keuze is tussen de lockdown met recessie enerzijds en een mogelijkerwijs nog dramatischer economische ineenstorting vanwege massale infecties en uitvallende werknemers anderzijds, met daarbij dan nog zorginstellingen die totaal niet meer opgewassen zijn tegen een escalerende vraag naar zorg.

  Het argument van Van Wijnbergen is uiteindelijk lastig los te zien van het gebruik van biotechnologie en het opgeven van persoonlijke vrijheid om mensen zich in de nieuwe economie weer vrijer te laten bewegen.

 • (Dennis Zeilstra): Er zijn eerste aanwijzingen dat ex-patiënten in sommige gevallen nauwelijks tot niet antilichamen tegen SARS-COV-2 hebben. Dat werpt de vraag op of groepsimmuniteit wel werkt. Het werpt bovendien de vraag op of vaccins bij iedere gebruiker voldoende immuniteit kunnen bewerkstelligen.7. Democratie, rechten en redelijkheid
De post-corona samenleving zal vermoedelijk een autocratischer staat krijgen: meer overheid, minder markt. Dat komt enerzijds door de injecties van vele duizenden miljarden (biljoenen) in de economie, die te beschouwen zijn als Keynesiaanse investeringen in een nieuwe toekomst. Anderzijds is het een gevolg van de noodzaak tot controle over burgers die door hun gedrag een risico vormen. De uitoefening van die controle zal plaatsvinden door middel van technologie (zoals smart watches en andere sensoren op en mogelijk ook in ons lichaam) en op basis van wetenschappelijke inzichten. Wetenschap is echter geen politiek en hoort geen keuze maken tussen bijvoorbeeld het isoleren van zieke individuen en het opbouwen van immuniteit bij onbekende infectieziekten - een fundamenteel verschil tussen de Aziatische aanpak van SARS-CoV-2 en de westerse - omdat wetenschappelijke onzekerheid onderbouwde besluiten onmogelijk maakt.
Die keuze is politiek en moet dus ook door de politiek worden gemaakt. Laten we de wetenschap bepalen wat we moeten willen of laten we beleidskeuzen afhangen van democratische politieke processen en weloverwogen gezond verstand? Hoe redelijk is een door onzekere wetenschap geleide samenleving? Er speelt in deze context nog een tweede vraag. Hoe serieus nemen overheden burgerrechten in een context waarin 'de vijand' in 'een oorlog' moet worden verslagen?

Beide metaforen worden gebruikt door overheden in de strijd tegen SARS-CoV-2. In echte oorlogssituaties gaan ze gepaard met het opschorten van rechten.

Denkbaar is bovendien dat staten genegen zullen zijn zaken nu meer op basis van hun mandaat te regelen en wat minder genegen zijn via parlementaire controle te regeren.

 • Vandaag geen eruit springende voorbeelden, al is de tweet van Maarten Keulemans onder 2 hierboven een voorbeeld van gedelegeerde macht - zelfs vanuit de journalistiek - aan 'de wetenschap' die nog helemaal niet weet hoe SARS-CoV-2 zich gedraagt. Iedere aanpak is voorlopig een vorm van gezond verstand, maar dat blijken we te delegeren aan 'mensen die er wel verstand van hebben'.
  Toch een citaat uit Keulemans' tekst in de Volkskrant: Kluytmans mag de vergelijking eigenlijk niet maken, weet hij. Maar hij doet het toch: "Met de oorlog. De bezetting. Jarenlang ellende en inperking van de vrijheid, tot de geallieerden zeiden: we gaan nu een heleboel levens opofferen om onze vrijheid te herwinnen."
  We zijn vergeten wat een échte crisis inhoudt, wil hij maar zeggen. "Ik denk dat je uit je hoofd moet zetten dat we hieruit kunnen komen zonder schade’, zegt hij. ‘Iedereen hoopt op een snelle, makkelijke oplossing. Maar iedere oplossing die je kiest, vergt grote offers. Dat besef moet, denk ik, nog een beetje in­dalen."Overig
Geen achtste categorie, maar het kopje waaronder we de verspreiding van het virus SARS-CoV-2, het verloop van de ziekte Covid-19 (besmettingcijfers, doden, immuuncijfers, IC-cijfers) en de beschikbaarheid van tests (pos/neg, immuniteit), ziekteremmers en vaccins en wetenswaardigheden over medische apparatuur en de beschikbaarheid van beschermende middelen volgen.

 • In de VS rukt het virus met voor het publiek indrukwekkende cijfers op. De afgelopen 24 uur zijn 1.939 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. In nog geen enkel ander land stierven binnen een etmaal zoveel mensen. Het officiële Amerikaanse dodental staat nu in totaal 12.722. Ook het aantal besmettingen in de VS nam flink toe en bedraagt nu 396.223, een groei met bijna 30 duizend mensen ten opzichte van het vorige etmaal. De VS zijn inmiddels goed voor meer dan een kwart van het aantal wereldwijd vastgestelde ziektegevallen.

 • Het aantal nieuwe patiënten op Intensive Care-afdelingen "neemt ongelofelijk snel af". Dat zei Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), aan Tweede Kamer-leden. "Wat je ziet, is dat de curve echt afvlakt", aldus Gommers, zelfs al kunnen de aantallen van de afgelopen dagen licht oplopen doordat ziekenhuizen coronapatiënten later melden. Ook chef-Corona Jaap van Dissel (RIVM) is optimistisch. In dezelfde bijeenkomst, zegt hij dat er steeds meer bewijs komt dat het coronavirus in Nederland langzaam uitdooft. De grafieken laten wat hem betreft zien dat het zogenoemde reproductiegetal onder de 1 is gekomen, wat betekent dat iedere met corona besmette persoon minder dan één andere persoon aansteekt. In het verleden lag dat waarschijnlijk tussen de 2,5 en 3,8. Toch betekent dat niet dat we geen maatregelen meer hoeven te nemen of dat die beduidend verlicht kunnen worden, zegt Van Dissel erbij. Dan gaat immers de natuurlijke reproductie weer toenemen.

 • Het RIVM meldt dat sinds gisteren 147 nieuwe overlijdens aan Covid-19 zijn geregistreerd. Gisteren lag het aantal onverwacht hoog op 234 ten opzichte van het vorige etmaal. Zondag meldde het RIVM 101 sterfgevallen. Het hoge aantal van gisteren is het gevolg, zegt het RIVM, van meldingen uit het weekend die pas een dag later werden in de statistieken werden opgenomen

 • Het anti-malariamiddel hydroxychloroquine wordt vaak genoemd als potentiële behandeling tegen Covid-19, al is de werkzaamheid nog niet wetenschappelijke bewezen (Nature). Het onderzoek waarop het enthousiasme is gebaseerd, wordt nu in twijfel getrokken en bestempeld als controversieel. Bovendien dreigen de voorraden van het middel in het gedrang te komen door de stijgende populariteit sinds de aanbevelingen van onder meer de Amerikaanse president Donald Trump. Mensen met aandoeningen waarbij hydroxychloroquine bewezen effectief is, grijpen nu mis.

 • Het aantal Nederlandse Covid-19 patiënten dat op de Intensive Care ligt, nam voor het eerst af. In plaats van 1.424 opnames gisteren, zijn er nu 1.408 bedden bezet. Gisteren steeg het aantal patiënten met 15.

 • Het aantal besmettingen in de wereld staat bijna op 1,5 miljoen. Dat aantal zal vandaag nog gehaald worden. De VS gaan ver op kop met nu bijna 400.000 besmettingen en 13.000 doden, volgens het officiële scorebord van Johns Hopkins.
Samen met jou brengen we onder deze 7 koppen voorlopig iedere dag het corona-nieuws. Help mee en meld in de reacties hieronder welk nieuws uit de media volgens jou thuishoort bij welke kopje; voeg even een linkje naar de bron bij.
Dit artikel afdrukken