De agrarische sector, de levensmiddelenindustrie en (detail)handel, de Dierenbescherming en het Rijk hebben het convenant marktontwikkeling verduurzaming dierlijke producten ondertekend. Inzet van de partijen is dat de aankoop van duurzame dierlijke producten door de consument in supermarkt en bedrijfsrestaurant tussen 2009 en 2011 jaarlijks met 15% stijgt. Daarnaast moet er in 2011 een aantal initiatieven zijn gehonoreerd waarbij de hele keten betrokken is bij het maken en vermarkten van duurzaam kippen- en varkensvlees of eieren. Het ministerie van LNV ondersteunt marktpartijen bij onderzoek, evaluatie en promotie van dergelijke producten met totaal 3 miljoen euro tot 2011.

Er bestaan al verschillende initiatieven waar op een diervriendelijkere en duurzamere manier vlees wordtgeproduceerd. Dat vindt nu nog op bescheiden schaal plaats. Door de partijen nu bij elkaar te brengen en gezamenlijk afspraken te maken, is het mogelijk om een groter marktaandeel te verwerven. Met dit convenant hopen de verschillende partijen dat meer mensen bewust voor dit soort vlees en eieren kiezen.

Partijen
De partijen die dit convenant hebben ondertekend zijn het ministerie van LNV, LTO Nederland, de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI), Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVEI) en de Dierenbescherming.


bron: Ministerie van LNV met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken