Dat deed me de wenkbrauwen fronsen. De Consumentenbond was toch juist betrokken bij de verlenging?

In de Staatscourant staat: "Het ontwerp van dit besluit is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1. Deze consultatie heeft niet geleid tot aanpassingen van dit besluit. De Consumentenbond en de Hartstichting hebben aandacht gevraagd voor een goede borging van de voorwaarden die aan het voeren van het voedselkeuzelogo worden gesteld. Dit betreffen onder andere de voorwaarden dat het voedselkeuzelogo door consumenten wordt begrepen en dat het een effect heeft op de innovatie naar gezondere producten."
1. Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Economische Zaken), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.


'Vinkje voldoet niet aan basisvoorwaarde'
Een telefoontje naar de Consumentenbond maakt duidelijk hoe het nu precies zit. Henry Uitslag, campagneleider voeding, vertelde dat in het Regulier Overleg Warenwet de Consumentenbond onomwonden heeft gesteld dat er niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarde van artikel 11 van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. Volgens dat artikel moet de consument het logo begrijpen. Andere deelnemers aan het overleg gaven geen kik.

Uitslag vindt dat het ministerie het toch heldere bezwaar wollig verwoordt ("De Consumentenbond en de Hartstichting hebben aandacht gevraagd voor een goede borging van de voorwaarden die aan het voeren van het voedselkeuzelogo worden gesteld").

Volgens Uitslag is het veel simpeler. Vinkje voldoet niet aan de basisvoorwaarde dat het een voor consumenten begrijpelijk logo moet zijn. Punt. Vandaar dat de Consumentenbond bezwaar gaat aantekenen tegen de verlenging. Netjes volgens de officiële procedure.

Fotocredits: het besluit en de bezwaarprocedure, zoals vermeld in de Staatscourant
Dit artikel afdrukken