image De consument blijkt géén behoefte te hebben aan gezondheidslabels. Dat maakt een steekproef van MarketResponse duidelijk.

Misschien is het ook wel niet zo verwonderlijk Het aantal labels (er zijn er inmiddels meer dan 10) werkt verwarrend. Daarnaast lappen mensen ze aan hun laars zolang de partijen die labels propageren en op hun producten zetten de bedoeling van die labels zelf aan hun laars blijken te lappen. Gisteravond konden we dat bijv. weer vaststellen in een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde - een herhaling - over de kwaliteit van eieren. Eco-eieren bleken gewoon uit de legbaterij te komen. Dat is vast te stellen met ultraviolet licht, waardoor de spijlen van de kooien zichtbaar worden.

De Nederlandse consument loopt niet warm voor gezondheidslabels. Een meerderheid geeft aan "zelf wel te kunnen bepalen wat gezond is" en ervaart de bemoeienis van de fabrikanten als vervelend. De veelheid aan labels en verschillende kreten op verpakkingen maken het bovendien niet overzichtelijk. Volgens de Nederlanders moet een product minimaal gezond zijn om een label te verdienen. Dat zou bij voorkeur aangetoond moeten worden door een onafhankelijke commissie. Dit blijkt uit een onderzoek van MarketResponse onder bijna 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Een overgrote meerderheid stelt dat de labels behulpzaam kunnen zijn bij het maken van een gezonde keuze, maar dat er dan één helder label moet komen. En 90% van de respondenten vindt dat op een ongezond product (lollies, chips et cetera) geen gezondheidslabel zou mogen staan.

"minder vet" gezondheidslabel?
Hoewel meer dan de helft van de Nederlanders aangeeft op de hoogte te zijn van het bestaan van gezondheidslabels weten slechts 4 op de tien van hen ook daadwerkelijk een label te noemen. Het meest genoemde label is het "gezonde keuze – klavertje" van Albert Heijn. Daarnaast zien veel respondenten opmerkingen als "minder vet" op verpakkingen als gezondheidslabel.

Geholpen is de bekendheid van labels op producten groter. In totaal kent 62% het label "aanbevolen door de hartstichting", bijna 50% kent het label "aanbevolen door het voedingscentrum". Het minst bekend is het "ik kies bewust"-label, dat slechts bij 9% van de respondenten bekend is.

Gezondheidslabel handig hulpmiddel
Bij 13% van de respondenten is een label een reden om een bepaald product te kopen, 19% noemt een label misschien een reden om een product te kopen. Hoewel geen directe aanleiding, wordt de aanwezigheid van een label wel gezien als een handig hulpmiddel om een bewuste keuze te maken, zo zegt 59%. Ongeveer de helft van de respondenten zegt dat de labels duidelijkheid verschaffen over de mate waarin producten gezond zijn of niet.

Controle en betrouwbaarheid
Om een gezondheidslabel te verdienen moet het product minimaal gezond zijn en het label verdienen. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat dit aangetoond moet zijn, door bijvoorbeeld een onafhankelijke commissie. Hieruit blijkt dat het onder de Nederlanders niet algemeen bekend is dat dit al het geval is: een product mag in Nederland niet zomaar een label dragen, zonder dat het product uitgebreid door een onafhankelijke commissie is onderzocht.
Het valt bovendien op dat er geen direct verband bestaat tussen de mate waarin een label betrouwbaar wordt gevonden en de mate waarin men bereid is een product met datzelfde label aan te schaffen.

Labels zijn onzin, ik koop wat ik wil
Men is verdeeld over het soort producten waarop een label een goed idee is. Een groot deel van de respondenten vindt dat producten met vetten en oliën een label zouden moeten hebben, maar eveneens een groot deel vindt dat deze producten juist geen label verdienen.
Ongeveer de helft van de respondenten zegt echter ook dat labels in het geheel onzin zijn en dat men gewoon koopt wat men wil. En bijna zes op de tien mensen is het eens met de stelling dat het vervelend is dat labels vertellen wat men moet eten. Men bepaalt liever zelf wat goed is en wat niet. Daar komt bij dat 12% van de respondenten zich schuldig voelt wanneer zij bewust kiezen voor een ongezond product.

Ongeveer vier op de tien respondenten vindt dat de labels producten onnodig duur maken en dat labels vooral goed zijn voor de fabrikant. Wanneer men een label kent en beoordeelt, blijkt dat er geen verband is tussen de mate waarin het label als betrouwbaar wordt beoordeeld en de mate waarin het label een reden is om het betreffende product te kopen.

bron: marktetresponse
Dit artikel afdrukken