De discussie over pesticidendruk in de Nederlandse agrarische sector loopt hoog op, aangewakkerd door de publieke opinie en politiek beleid. De Nederlandse overheid stelt de ene na de andere werkgroep in om de agrarische sector te vergroenen en het gebruik van chemische pesticiden te reduceren. Maar met welk resultaat?

Plantgezondheid is een wezenlijk onderdeel van die vergroening. Planten en hun gezondheid staan aan de basis voor voeding, de bodemkwaliteit en zuurstof. Niet voor niets roepen de Verenigde Naties het jaar 2020 uit tot the International Year of Plant Health.

De mantra rondom de groene transitie is en blijft: doe alles aan voorkomen, beheers wat je niet kunt voorkomen en bestrijd alleen als het echt niet anders kan.

Kringlooplandbouw en vergroening moeten zich focussen op het ‘voorkomen’ van het gebruik van chemische middelen. Plantgezondheid is daarbij een essentieel middel.

Het derde Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de ecologische kansen, juridische barrières en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart aan de hand van drie hoofdthema’s.

Thema’s:
Preventie: Plantgezondheid gaat over genetica, bodem en de omgeving. Hoe voorkomt de agrariër het gebruik van chemische middelen?

Medicijnkast: Gewasbeschermingsmiddelen, groen en chemisch, zijn medicijnen. Verandering in toelating en beleid moet voorkomen dat de medicijnkast leeg komt te staan.

Ketenvorming: van boer tot bord, van land tot schap, farm to fork. De benamingen zijn eindeloos. Hoe verbind je de supermarkt en andere verkoopkanalen met de boer?

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen en landbouwmechanisatie, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en veehouders. Ook is dit congres interessant voor milieuorganisaties en andere NGO’s. Aan het einde van de keten hebben ook handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules belang in dit congres; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

Informatie
Meer informatie: zie de congreswebsite
Datum: 27 februari 2020
Tijd: 10:00 – 18:00 uur
Locatie: Hoofdkantoor Koppert Biological Systems, Veilingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs
Prijzen (excl. btw):
 • €45 (agrariër/tuinder & betalend Foodlog-lid of EVMI-lid),
 • €95 (agrariër/tuinder & geen betalend Foodlog-lid of EVMI-lid),
 • €145 (niet-agrariër/tuinder & betalend Foodlog-lid of EVMI-lid),
 • €195 (niet-agrariër/tuinder & geen betalend Foodlog-lid of EVMI-lid).

 • Aanmelden: via het inschrijfformulier op de congreswebsite.

  Editie 2019
  Maandag 15 april 2019 vond de tweede editie plaats van het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? Het congres stond in het teken van Integrated Crop Management. Het was een dynamische dag waaruit bleek dat het bestaande toelatingsbeleid voor pesticiden haaks staat op een integrale benadering van gewasbescherming. Lees hier het verslag op Foodlog over het congres. Ook Nieuwe Oogst schreef een leuk artikel over het afgelopen congres.

  Editie 2018
  Donderdag 28 maart 2018 organiseerde Foodlog de eerste editie van het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? Het was een spannende dag barstensvol uitstekende discussies en gesprekken met een mooi resultaat bovendien: er werd een basis gelegd voor open beleidsvorming over alle institutionele muurtjes heen. Lees hier over deze editie.

  Sponsoren
  Landbouw zonder chemie – Hoe dan? Tweede Editie: Plantgezondheid wordt gesteund door de volgende sponsoren en partners. Ook bijdragen aan het congres? Mail naar Bianca van der Ha op Bianca@Foodlog.nl

  Host en Initiator

  Koppert Biological Systems


  Sponsoren

  Plant Health Cure


  Partners

  Schulp Vruchtensappen


  Mediapartners


  EVMI


  CBL

  Dit artikel afdrukken