Deze week nog werd weer eens duidelijk hoe het vrijhandelsakkoord tussen de EU en VS, TTIP, de gemoederen bezighoudt. De EC moest er aan te pas komen om duidelijk te maken dat de Europese herkomstbenamingen en -beschermingen wel degelijk 'topprioriteit' hebben. Er komt dus straks echt geen 'Schwarzwälder Schinken made in Kentucky'.

Publiek draagvlak versterken
Teneinde 'meer duidelijkheid te verschaffen en het publieke draagvlak te versterken', publiceerde de EC deze week 8 tekstvoorstellen met precieze formuleringen en juridisch bindende verplichtingen die ze aan Washington heeft voorgelegd en die ze in het akkoord weerspiegeld wil zien. Dat meldt Vilt. De teksten hebben betrekking op onder meer concurrentie, voedselveiligheid, dierenwelzijn en technische handelsobstakels. "Gevoelige informatie over markttoegang, quota en tarieven wordt dan weer niet gepubliceerd", vult Vilt aan.

Factsheets in gewone taal
De voorstellen zijn hier te vinden. Voor mensen die niet zo goed thuis zijn in internationaal recht en handel zijn er begeleidende fact sheets opgesteld. "Het is belangrijk dat iedereen kan zien en begrijpen wat we voorstellen in deze onderhandelingen en, minstens even belangrijk, wat niet", aldus eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström. Zij stelde zich in november vorig jaar al op het standpunt dat de mythes rond TTIP verhelderd moeten worden. Dé manier om dat te bereiken is door transparantie, en daar zijn de nu gepubliceerde teksten een voorbeeld van.

Fotocredits: anti-TTIP protest, Andreas Gerhold
Dit artikel afdrukken