We belden en mailden gisteravond met een aantal mensen die vanuit hun werk een professionele relatie tot Vion hebben. Allen zijn serieuze mensen die weten wat hun woorden betekenen. Vanwege hun zakelijke belangen, kwamen we overeen hun namen niet te noemen en hun woorden letterlijk te citeren. Uit de woorden blijkt onbegrip en verwarring over de betekenis van het vertrek van Michiel Herkemij en de manier waarop de toestand waarin Vion zich thans bevindt, moet worden geïnterpreteerd. Hoewel het bedrijf boven begroting zou hebben gepresteerd, werd begin deze maand bekend dat Rabobank het niet uit Bijzonder Beheer wil geven.

Vanuit de vleeswereld
- "Ik denk dat hij de benen neemt"
- "In het persbericht zegt Herkemij: 'Mijn taak zit erop. Ik ga weer doen waar mijn persoonlijke ambitie ligt: zaken doen met merken in een internationale werkomgeving'. Dat moet je lezen als: 'Ik vind het niks, ik ga weer dingen doen die ik leuk
vind.' Geef hem eens ongelijk."
- "Ik kan er nog niet veel zinnigs van zeggen."

Vanuit de financiële wereld
- "Of hij gaat zelf weg of er dreigt een surseance of faillissement."

Vanuit de hoek van met Vion bekende zakelijke partners
- "Het intern vertrouwen van de medewerkers krijgt opnieuw een duw."
- "Boeren reageren negatief. Dit kost wéér geld. Waarom nu al? "
- "Hij had geen gevoel bij en verstand van de business, dat staat al in het persbericht."
- "Dit is heel slecht voor het vertrouwen. VION blijft hierdoor onrustig en dat is nooit goed. Voor geen enkele stakeholder."
- "Wat valt er verder te zeggen? Dit is de zoveelste domper voor Vion, wie, van enig kaliber, durft hier zijn handen nog aan te branden? Wat gaat de Raad van Commissarissen nu doen? Ik verwacht een enerverend slotakkoord."

Toegevoegde commentaren (24 januari, 14:00h): rekening houden met de wereld na de verkoop van Vion
De redactie van Foodlog schreef donderdagavond bij het bekend worden van het nieuws onderkoeld dat interim CEO Tom Heidman (ex-topman C1000) goed geplaatst is om Vion naar een verkoop van het bedrijf te leiden. In de vleeswereld gaat reeds geringe tijd het gerucht dat Vion in onderdelen uit elkaar zal worden gehaald en worden verdeeld door de expertise die inmiddels in de vleesmannen die in de RvC zijn gehaald. Mogelijk zullen hun bedrijven zelfs tot de kandidaten behoren.
Ook het FD verzamelde op basis van anonimiteit commentaar. Daaruit komt nadrukkelijk een 'enerverend slotakkoord' naar voren. Coöperatiebestuurders en mensen met veel ervatring bij coöperaties zeggen in vertrouwen tegen het FD:
- "Vion Duitsland staat in de etalage. Hopelijk vinden ze daar een koper voor’"
- "‘Ik vrees dat Vion zich in een doodlopende straat bevindt waar het niet meer uit komt. De Nederlandse activiteiten zijn eigenlijk te marginaal om zelfstandig te kunnen voortbestaan."

Redacteur Johan Oppewal van Boerderij schreef in een opinie: "Vion is too big to fail, is op deze plaats al meermaals verkondigd. Dat geldt nog steeds. Toch lijkt het helaas langzamerhand tijd om serieus onder ogen te zien hoe de wereld er uit zou kunnen zien zonder Vion."

Fotocredits: Vion
Dit artikel afdrukken