Net als Nederlanders in het algemeen, zien boeren niet hoeveel geluk ze hebben. Regelgeving, stikstof, slecht bestuur en anti-zuivelcampagnes baren ons zorgen. Toch zie ik het mooie van boeren.

Met mijn ouders boer ik op 63 hectare grasland in de Alblasserwaard. Daar produceren we melk en weidevogels. We geven het landschap gezicht omdat we de koeien weiden. Meer dan 200 dagen per jaar, waarvan de helft dag en nacht.

Gras is een van de weinige gewassen die je op onze grond goed kunt telen. Het is voer, maar koeien maken er hoogwaardig eten en drinken voor mensen van. Met aanvullend krachtvoer helpen we de dieren het gras beter te benutten, de koeien te gezond houden en een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Voor die spannende balans hebben we al ons vakmanschap nodig.

Als boer leef je op je eigen stukje aarde met je eigen vee. Mijn ouders waren de afgelopen twee weken op vakantie. Daardoor droeg ik de volle verantwoording voor de zeven koeien die zouden kalven. Vier daarvan deden dat binnen 48 uur. Het is zoveel werk dat er weinig ruimte voor andere dingen is. Het boerenvak vraagt om toewijding voor het land en leven waar je de verantwoording voor hebt.

Mijn overgrootvader wenste mijn pa veel succes toen hij op onze boerderij startte. Hij zei hem dat er al 1.000 jaar koeien in de waard worden gemolken. Alleen wie er met zijn pet naar gooit, zou daar kunnen mislukken. Hij zette mijn vader in de lange traditie van boeren. Hij wees hem op zijn verantwoordelijkheid voor zijn stuk grond met dieren. Wie boert, weet dat je moet melken en zaaien in plaats van eindeloos praten over wie niet met wie wil. Wie zo met de wereld omgaat, eindigt met een verwaarloosd land.

Landbouw doorstaat de tand des tijds omdat mensen moeten eten en boeren snappen dat ze daarvoor keuzen moeten maken. Dat elementaire begrip is de kern van onze identiteit die direct verbonden is met de aarde.

Ik hoop dat u nu snapt wat ik bedoel als ik zeg dat onteigening verkeerd is
Den Haag interesseert dat niet. De politiek is zo verdeeld dat ze niet in staat is om een regering te vormen, maar omdat Nederland wil bouwen, lijkt ze wél in meerderheid van mening dat boeren moeten worden onteigend. De landbouw zou té vervuilend zijn. Dat klinkt ‘groen’, maar is voor boeren een gedachte van mensen die los van de aarde zijn geraakt. Mogelijk nemen ze daarom evenmin verantwoordelijkheid voor de veel grotere vervuiling die ze veroorzaken door hun consumptie van heel wat minder essentiële zaken.

Ze zien niet hoeveel geluk ze hebben, pakken het mijne af en maken de aarde er niet beter op. Ik hoop dat u nu snapt wat ik bedoel als ik zeg dat onteigening verkeerd is.

Geef boeren de kans zich aan te passen zoals ze dat al eeuwen doen op de bewegingen van de natuur. Geef mij de kans om goed voor mijn grond te zorgen en vraag de politiek dat te doen voor de aarde als geheel door keuzen te maken.
Dit artikel afdrukken