Vorige week verscheen een rapport van het Institute for Responsible Technology (IRT) dat beweerde dat genetisch gemanipuleerde voeding een 'environmental trigger' zou kunnen zijn voor de toenemende overgevoeligheid voor gluten en coeliakie. De Amerikaanse Celiac Disease Foundation (CDF) verwijst het onderzoek naar de prullenbak als 'speculatief'.

Volgens het IRT zou uit steeds meer onderzoeken blijken dat de blootstelling van de Amerikaanse bevolking aan genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen tot glutenintoleratie leidt of deze verergert. Hoofdschuldigen zouden met name glyfosaat en Bt-toxines zijn.

De Amerikaanse plantengeneticus Wayne Parrot weerlegt de IRT-beweringen. Volgens hem baseert het IRT zich op een beperkt aantal 'deeply flawed' onderzoeken. Bovendien zijn de in de IRT studie gehanteerde hoeveelheden glyfosaat en Bt-toxinens totaal onrealistisch.

Het laatste IRT-argument, dat de mensen die stoppen met ggo-voedingsmiddelen een snelle verbetering zien van hun klachten, wordt als volgt door de CDF gepareerd: "verreweg de meeste patiënten met coeliakie zien hun symptomen verdwijnen met een gluten-vrij dieet". Het zijn de gluten, niet de ggo's, die voor de symptomen zorgen. Dat schrijft FoodNavigator.
Dit artikel afdrukken