In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dat is 2% lager dan in 2017 en 15% lager dan in 1990. In 2018 was de Nederlandse economie bijna 80% groter dan in 1990. De bevolking nam met 15% toe.

Om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen, is in 2030 een reductie nodig van 49% ten opzichte van 1990. Met de 15%-reductie zit Nederland nu dus bijna op een derde van de beoogde reductie waar het zich over 10 jaar toe heeft verplicht krachtens het Akkoord.

De grootste reductieopgave ligt bij de elektriciteitsbedrijven en de industrie. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe emissiecijfers die door RIVM/Emissieregistratie vastgesteld zijn.

Industrie en energiebedrijven blijken veruit de belangrijkste bronnen van uitstoot. Ze zijn bovendien het verst verwijderd van de doelstellingen. De in alle opzichten onder vuur liggende Nederlandse landbouw blijkt de minste emissies te hebben en het dichtst te zijn genaderd tot zijn doeluitstoot in 2030. Dat is vooral het gevolg van energiereducties in de glastuinbouw.

Wel steeg de uitstoot van de landbouw in 2018 tot 26,9 megaton in CO2-equivalenten, terwijl die In 2004 op 26 megaton lag. Ten opzichte van 1990, toen de landbouw volgens de statistieken nog 32,9 ton uitstoot realiseerde, bereikte de landbouw een daling van 18%

CO2 heeft met 85% het grootste aandeel in de totale broeikasgasuitstoot, gevolgd door methaan (9%), lachgas (5 procent) en de F-gassen (1%). De uitstoot van methaan - een veel krachtiger, maar korter actief broeikasgas dan CO2 - komt voor tweederde deel (6% van de totale broeikasemissies) voor rekening van de veehouderij. Die blijkt per m2 hoger in intensieve varkenshouderijgebieden, dan in de melkveehouderij die wereldwijd wordt gezien als de grootste producent van methaanemissies. Ook de tuinbouw produceert methaan als gevolg van het gebruik van warmtekrachtkoppelingen.UPDATE 13 september 2019, 10:15 uur: het blad VORK meent zelfs dat de Nederlandse landbouw het 'uitzonderlijk' goed doet op het gebied van milieumaatregelen.
CBS - Lagere broeikasgasuitstoot
  • Deel
Druk af