Het ministerie van EL&I vroeg de Food & Biobased Research en de Environmental Policy Group van Wageningen UR onderzoek te doen naar het koopeffect op het gedrag van consumenten dat uitgaat van een CO2-label. Er werden verschillende labelvarinaten getest. Alle vormen geven aan hoeveel CO2–uitstoot met een product gemoeid is. De onderzoekers concluderen dat het effect is gering is. De onderzoekers denken dat het verbeterd kan worden door aanvullende informatie die de zeggingskracht van het label effectiever zou moeten maken.

Het persbericht stelt onder meer:

Voor het onderzoek zijn twee soorten labelregimes gebruikt: een zgn. licht regime, waarbij een zwart-wit label de CO2-uitstoot alleen in cijfers weergeeft, en een intensief regime, met gekleurde labels dat ook het referentiekader aangeeft, zodat de bezoeker kan zien of de gemaakte keuze een relatief hoge of lage CO2-uitstoot heeft. Tegelijkertijd is in het intensieve regime allerlei, aanvullende informatie aangereikt. Analyse van de aankopen van alle bezoekers van het Restaurant van de Toekomst laat zien dat de verschillen tussen geen, een licht of een intensief labelregime relatief klein zijn. Het lichte labelingsregime heeft geen aantoonbaar effect op de aankoop van lunchproducten. Het experiment geeft wel duidelijke aanwijzingen dat het intensieve labelingsregime een CO2-verminderend effect heeft op de samenstelling van de lunch. De consumptie mineraalwater nam onder dit labelingsregime af met circa twaalf procent, die van kraanwater nam duidelijk toe met circa acht procent.
De analyse van aankopen van alleen de regelmatige bezoekers laat zien dat er bij de gekleurde labels in combinatie met verstrekking van aanvullende informatie een kleine maar significante verschuiving optreedt naar een meer klimaatvriendelijke lunch.
Het kwalitatieve onderzoek wijst uit dat de deelnemers goedwillend zijn en geïnteresseerd in milieu- en klimaat. Toch verzetten ze zich tegen een in hun ogen té direct ingrijpen in hun dagelijkse gedrag. De lunch wordt beschouwd als een privéaangelegenheid.


Welke informatie consumenten wellicht nader zou moeten worden aangeboden en hoe vermelden de onderzoekers niet. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.

Bron: WUR

Redactie
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Fotoocredits: The Daily Green
Dit artikel afdrukken