In 2015 worden de melkquota afgeschaft. Het Centrum voor Landbouw en Milieu onderzocht welke gevolgen dat gaat hebben. Ze komen daarbij tot de conclusie dat een grondgebonden melkveehouderij diverse voordelen biedt voor de samenleving terwijl de melkproductie met 10% kan groeien. Een grondgebonden systeem heeft daarom de voorkeur boven het nu door staatssecretaris Sharon Dijksma geprefereerde systeem van dierrechten.

Bedrijfseconomisch ligt het niet voor de hand dat akkerbouwers op noemenswaardige schaal melkvee gaan houden, schrijft Boerderij naar aanleiding van het CLM rapport. "Maar de investeringen zijn hoog en de rendementen in de akkerbouw goed. De opbrengst per 100 euro kosten was in de akkerbouw de afgelopen vijf jaar 90 tot 112 euro, en in de melkveehouderij 70 tot 93 euro."
Dit artikel afdrukken