Nu het smogprobleem inmiddels officieel erkend is en de vergaande bodemvervuiling ook onthuld is, komt nu het volgende milieuprobleem van China aan het licht: 60% van het grondwater is zodanig vervuild dat het niet als drinkwater geschikt is. In 2012 was dat nog 57,4%. In meer dan 200 steden in China is de waterkwaliteit slecht tot zeer slecht. De slechte waterkwaliteit leidt niet alleen tot drinkwaterschaarste - op afzienbare termijn - maar is ook een bedreiging voor de voedselproductie, meldt Der Spiegel.
Dit artikel afdrukken