Onlangs bracht Foodlog een reportage over de groei van Fairtrade. In de discussie werd duidelijk dat eerlijke handel normaal wordt zodat Fairtrade de facto ophoudt te bestaan voor de kleine boer. De grote vraag naar Fairtrade moet immers ook bestaand aanbod vereerlijken. Dat dringt de aandacht die vroeger bestond voor de levensomstandigheden van kleine, inefficiënt werkende boeren zonder markttoegang tot internationale markten naar de achtergrond.

UTZ en Rainforest Alliance onderscheiden zich van Fairtrade. Beide duurzaamheidsprogramma's, zoals ze zichzelf noemen, geven niet zozeer markttoegang te verschaffen aan van de markt uitgesloten boeren, maar definiëren sociale standaards voor boeren en arbeiders. Daarnaast certificeren ze ecologische normen binnen een economisch volhoudbare standaard in lage lonen landen.*

In hun persbericht schrijven UTZ en Rainforest Alliance:
De nieuwe organisatie, die de Rainforest Alliance gaat heten, zal zich inzetten om wereldwijd sociale en milieuproblemen te bestrijden, zoals klimaatverandering, ontbossing, armoede en niet-duurzame landbouw. De organisatie zal één enkele mondiale certificeringsstandaard ontwikkelen, die certificering voor boeren versimpelt en bedrijven in staat stelt om op efficiënte wijze duurzamere toeleveringsketens te realiseren. Daarnaast zal de toekomstige Rainforest Alliance haar diplomatieke activiteiten blijven uitbreiden en nieuwe samenwerkingen aangaan om landschappen in belangrijke regio’s te beschermen, van India tot Indonesië en van Guatemala tot Ghana.

Nieuwe organisatie, nieuwe certificeringsstandaard
De toekomstige Rainforest Alliance zal er toe bijdragen dat meer grondstoffen op verantwoorde wijze worden ingekocht. Dit helpt boeren en bedrijven op hun beurt te voldoen aan de toenemende vraag naar producten van duurzame herkomst.

De nieuwe duurzaamheidsstandaard, één certificeringsprogramma onder de naam de Rainforest Alliance, zal gebruik maken van de sterke punten van de huidige Sustainable Agriculture Network- en UTZ-standaarden en tegelijkertijd een eenduidig controleproces voor certificaathouders realiseren.

Hierdoor kunnen bedrijven op een efficiëntere manier een erkend duurzaamheidscertificaat behalen en hiermee hun toeleveringsketens verder innoveren. Het stroomlijnen van het certificeringsproces is ook goed nieuws voor de 182.000 cacao-, koffie- en theeboeren die nu nog onder de twee afzonderlijke standaarden gecertificeerd zijn. Het helpt ook nieuwe boeren in het programma om efficiënter te investeren in duurzaamheid, omdat de fusie een einde maakt aan de dubbele administratieve druk als gevolg van het werken met twee certificeringsmodellen.

Samen sterker
De keuze voor de naam Rainforest Alliance bouwt voort op de al bestaande herkenbaarheid en betrokkenheid van consumenten. Door de krachten te bundelen, bieden beide organisaties gezamenlijk een toonaangevend platform om de vraag naar verantwoord ingekochte producten te helpen vergroten.

De nieuwe organisatie zal zich inzetten voor positieve verandering, de natuur blijven beschermen en zich blijven inspannen om van duurzame landbouw en bosmanagement de norm te maken. Dit door nauw samen te werken met lokale gemeenschappen, bedrijven en overheden; een doel dat ook nu al door beide organisaties gedragen wordt.

Zodra de fusie een feit is, zal Han de Groot - nu nog algemeen directeur van UTZ - aantreden als CEO van de Rainforest Alliance. Nigel Sizer, de huidige president van de Rainforest Alliance, zal de rol van Chief Program Officer, Advocacy, Landscapes & Livelihoods op zich nemen.

De toekomstige Rainforest Alliance blijft lid van het Sustainable Agriculture Network (SAN), waarbinnen zij samenwerkingen aangaat met andere organisaties om duurzame landbouw te bevorderen.

Han de Groot, algemeen directeur, UTZ:
“De uitdagingen waar we voor staan zijn urgenter dan ooit: klimaatverandering, ontbossing, systematische armoede en ongelijkheid zijn in toenemende mate verweven met ons bosbeheer en de manier waarop we voedsel en bosbouwproducten verbouwen. De toekomstige Rainforest Alliance zal een groter bereik en luidere stem hebben, waardoor we het milieu beter kunnen beschermen, en boeren, bedrijven en consumenten de kans kunnen geven om makkelijker, méér verantwoorde keuzes te maken. We kijken terug op continue groei en sterke samenwerkingen – deze fusie geeft ons meer invloed om zo dichter bij onze uiteindelijke missie te komen: een wereld waarin duurzame landbouw de norm is.”

Nigel Sizer, voorzitter, Rainforest Alliance:
“Onze doelstellingen liggen heel dicht bij elkaar, namelijk met boeren en lokale gemeenschappen samenwerken om het milieu te beschermen en de effecten van klimaatverandering op mondiaal niveau terug te dringen. Door te fuseren met UTZ, en in samenwerking met SAN, bundelen we onze krachten om de impact op de levens van boeren en bosgemeenschappen te vergroten, biodiversiteit te beschermen en bedrijven te belonen die kiezen voor duurzaamheid.”

Daniel Katz, oprichter en voorzitter van de raad van bestuur, Rainforest Alliance:
“Meer dan ooit zijn sterke samenwerkingen nodig die garanderen dat we het hoogst haalbare doen om een duurzamere planeet te creëren. Deze nieuwe alliantie brengt ons verder in de zin dat het vooraanstaande mondiale natuurbeschermings-inspanningen combineert met de gouden normen van onafhankelijke certificering door een derde partij. We geloven dat de Rainforest Alliance, UTZ en het Sustainable Agriculture Network in hechte samenwerking meer boeren en meer ecosystemen wereldwijd begunstigt.

Roberto Vélez, CEO Colombian Coffee Growers Federation:
“Duizenden Colombiaanse koffieboeren die gecertificeerd zijn onder zowel UTZ als de Rainforest Alliance, zullen de vruchten plukken van deze ontwikkeling. Het zal hen veel opleveren, zoals getoetst worden aan één standaard in plaats van twee en als gevolg daarvan zullen ze aanzienlijk besparen op auditkosten. Hierdoor kunnen koffieboeren efficiënter investeren in duurzaamheid en hun inkomsten verhogen, en zo bijdragen aan hun economische duurzaamheid. De Colombian Coffee Growers Federation (FNC) vertegenwoordigt meer dan een half miljoen families die zich toeleggen op koffieteelt in Colombia.”

Jason Clay, Senior Vice President, Food & Markets, WNF
“Deze verandering zorgt voor harmonisatie en vereenvoudiging van mondiale certificeringsprogramma’s. Dit biedt kansen om kleine producenten in ontwikkelingslanden te helpen hogere omzetten voor hun producten te genereren. Dit moet het gebruik van betere teeltechnieken versnellen, en productie en verkoop van basis benodigdheden (zoals koffie, cacao, thee en bananen) blijven verbeteren. Ik prijs de bestuurders van zowel de Rainforest Alliance als UTZ dat zij dit samen aangaan voor het gemeenschappelijk belang.”

Andre de Freitas, algemeen directeur, Sustainable Agriculture Network:
“Het Sustainable Agriculture Network ondersteunt het samengaan van de Rainforest Alliance en UTZ volledig. Als een belangrijke partner van de Rainforest Alliance in de afgelopen twintig jaar, zullen we deelnemen aan het bestuur van de nieuwe organisatie en kijken we ernaar uit dit in de komende jaren te ondersteunen.”

Pascal Baltussen, Vice President, Commercial, Mars Chocolate:
“Al jaren maken zowel de Rainforest Alliance als UTZ deel uit van onze duurzaamheidsinspanningen om alle cacao in onze keten volledig duurzaam gecertificeerd te produceren. Om duurzaamheid te kunnen bereiken, is een grotere impact en zekerheid nodig. We verwachten dan ook dat deze fusie een positieve verandering teweeg zal brengen voor de leefomstandigheden van boeren en landbouwpraktijken op grote schaal; iets wat heel hard nodig is.”


* Rectificatie (9 juni, 18:00 uur)
UTZ en Rainforest Alliance vroegen ons dit bericht te willen corrigeren omdat beide keuren niet staan voor fairtrade. Ze vonden dat het oorspronkelijke bericht voor verwarring zou kunnen zorgen. We hebben direct aan die wens voldaan. UTZ en Rainforest schreven ons: On behalf of UTZ I wanted to thank you for covering our news about joining forces with the Rainforest Alliance. However, we spotted an important mistake which we kindly ask you to correct:

“Vandaag kondigden UTZ en Rainforest Alliance, die beide Fairtrade certificeren, aan te gaan fuseren.” This statement is factually incorrect. UTZ and the Rainforest Alliance have their own
certification standards and labels (in the future we will develop one joint standard as announced today), while Fairtrade organization has a different certification standard.

Therefore the title where you refer to ‘eerlijke handel’ and the second paragraph where you talk about Fairtrade do not have a direct connection to UTZ and the Rainforest Alliance. The way this article is written at the moment can be confusing for the reader as if all three organizations follow exactly the same approach. While we have similar goals of addressing social and environmental issues in the supply chains, it is important to be clear that Fairtrade, UTZ and the Rainforest Alliance are three different organizations at the moment (in the future UTZ and the RA will merge). The correct way of referring to UTZ and the Rainforest Alliance in Dutch is: duurzaamheidsprogramma’s’, keurmerken or certificeringsprogramma's.
Dit artikel afdrukken