De open brief is ondertekend door de CEO's van 43 multinationals uit 20 economische sectoren. Met elkaar zijn ze actief in meer dan 150 landen en genereren ze een omzet van meer dan $1,2 triljoen. Een aantal Nederlandse bedrijven tekent mee, van Paul Polman (Unilever) tot Frans van Houten (Philips) en Feike Sijbesma (DSM).

Volgens de topmannen (met 1 vrouw in hun gelederen) is de tijd rijp om nu, in de aanloop naar de grote klimaatconferentie COP21 in Parijs in december, gezamenlijk gedurfde actie te ondernemen. De bedrijven hebben ieder voor zich de eerste stappen al gezet. Maar nu moeten bedrijven en regeringen samen de handen uit de mouwen steken om aan een klimaatbestendige en fossielarme economie te werken.

COP21 Parijs
Feike Sijbesma van DSM gaat nog een stap verder. In The Huffington Post Green licht hij in een blog toe waarom de oproep noodzakelijk is. Ten eerste is de timing goed. In december van dit jaar vindt de COP21 plaats in Parijs. Daar moeten de wereldleiders tot een nieuw klimaatakkoord komen teneinde de opwarming van de aarde binnen de 2 graden Celsius te houden. Ook stellen de Verenigde Naties dit jaar nieuwe Sustainable Development Goals op.
Over een paar eeuwen van nu, kijken mensen met verbazing terug op onze beschaving
Het is misschien zelfs wel nu of nooit, omdat volgens verschillende wetenschappers het point-of-no-return bereikt - of zelfs al overschreden - is.

Ten tweede spreekt de urgentie boekdelen. Als er nu geen overeenstemming komt, gaat ons klimaat een onbekende toekomst in, met mogelijk onomkeerbare gevolgen, voor het milieu, onze samenleving en economie. We zijn het onszelf maar vooral de toekomstige generaties verplicht tot een aanpak te komen. Nu is nog te overzien wat beheersen en beperken kost .Wat straks aanpassen aan gewijzigde omstandigheden gaat kosten zal tot astronomische hoogten oplopen. We kunnen het keren, zegt Sijbesma. Maar dan moet er wel intensief samengewerkt worden tussen de publieke en de private sectoren, en ook civil society moet meedoen.

"Over een paar eeuwen van nu, kijken mensen met verbazing terug op onze beschaving. Het is ongelooflijk wat de mensheid in de afgelopen 150 jaar bereikt heeft met slechts 3 grondstoffen: kolen, olie en gas. Ja, we bouwden er een heleboel welvaart mee op. Maar met een wereldbevolking die nu al meer dan 7 miljard zielen telt en een groeiende middenklasse, moeten we alternatieven vinden om iedereen van voedsel en energie te voorzien, terwijl we tegelijk de wereldwijde CO2-uitstoot moeten beperken zodat er een welvarende toekomst voor iedereen is", schrijft Sijbesma in The Huffington Post.

Sijbesma pleit voor een 'carbon price system' , een prijskaartje aan fossiele brandstoffen
'Carbon price system'
Het derde argument van Sijbesma is dat er reële alternatieven zijn. In de vorm van zonne-energie, windenergie en fotosynthese (biomassa). Maar om ze te ontwikkelen zijn de juiste economische prikkels nodig. Nu is misschien wel het ideale moment, omdat de olieprijzen laag zijn. Sijbesma pleit voor een 'carbon price system' , een prijskaartje aan fossiele brandstoffen. Zo'n systeem kan alleen maar werken als er op politiek niveau maatregelen worden genomen die de bedrijfsinspanningen op dit vlak aanvullen. Bijvoorbeeld in de vorm van beleid dat gezamenlijke research en innovatie stimuleert om nieuwe alternatieve energiebronnen en laag-fossiele technologieën te ontwikkelen en te implementeren.
Uiteraard moet er ook op het financiële vlak volledige transparantie zijn, zodat inzichtelijk wordt wat de kosten van klimaatrisico's en het nemen van maatregelen daartegen voor bedrijven én landen zijn. Ook moet duidelijk worden hoe groot de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is, zowel in geïnvesteerd kapitaal als om goed zicht te krijgen op hoe we de huidige fossiele reserves het beste aanwenden.

We kunnen deze periode van 'neem, maak en gooi weg' verlaten en een afvalloos tijdperk betreden, dat draait op hernieuwbare energie
Het 'Fossiele Tijdperk' verruilen voor de 'Bio-renewable Age'
Zo kunnen we daadwerkelijk de omslag van het huidige 'Fossiele Tijdperk' naar een 'Bio-renewable Age' maken. "Het Stenen Tijdperk kwam niet tot een einde omdat de stenen op waren. We lieten het Stenen Tijdperk achter ons omdat we betere alternatieven voorhanden kregen. En dat gaat opnieuw gebeuren. We kunnen deze periode van 'neem, maak en gooi weg' verlaten en een afvalloos tijdperk betreden, dat draait op hernieuwbare energie. In deze Bio-renewable Age zullen broeikasgasemissies en energie twee zo los van elkaar staande zaken zijn, dat onze kinderen ons nieuwsgierig zullen vragen waarom we in godsnaam ooit ons uiterste best hebben gedaan om zuinig te zijn met energie".Sijbesma gelooft dat versnellen van de transitie naar een klimaatbestendige en laag-fossiele economie een sterkere economische groei in de hele wereld gaat genereren. Maar daar moet ook de politiek voor in beweging komen en haar verantwoordelijkheid nemen. De kans ligt er nu. Die mogen we - de wereldleiders voorop - niet voorbij laten gaan. "After all, climate action is our business, too", besluit hij.

Fotocredits: Feike Sijbesma, still, UN
Dit artikel afdrukken