Europarlementariër Esther de Lange (CDA) heeft een voorstel bij de Europese Commissie neergelegd om een monitor voor de margeverdeling in de productieketen voor voedsel in te stellen. Hiermee moet duidelijk worden wat primaire producenten, verwerkers, leveranciers, handelaren en supermarkten aan bijvoorbeeld vlees-, zuivel- en groente- en fruitproducten overhouden.

De Lange: "Ik krijg veel signalen dat de boer, de primaire producent, structureel veel minder winst maakt dan de supermarkt. Wij hebben er in Europa alle belang bij dat onze Europese voedselproductie op peil blijft. Het is dus van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de positie van de primaire producent. Hoge consumentenprijzen in de supermarkt betekenen immers niet automatisch een betere prijs voor de producent. Het wordt tijd dat mensen zich hier bewust van worden."

Onlangs bleek uit een Nederlands onderzoek dat bijvoorbeeld in de varkensvleesindustrie grote verschillen bestaan in de economische rendementen per onderdeel van de keten. De Lange: "We willen kijken hoe groot het verschil tussen de producenten- en consumentenprijs is, waar dat vandaan komt en of de rendementen in de verschillende schakels erg verschillen. Als we dat weten, kunnen we een oplossing voorstellen."Daarnaast wordt op initiatief van het Europees Parlement een rapport geschreven over de verschillen tussen de producenten- en consumentenprijs.


bron: CDA met dank aan foodholland

Stel nou dat we constateren dat de verhoudingen volkomen scheef zijn en uitvallen in het voordeel van de supers - daar durf ik wat onder te verwedden - hoe gaan we dan dat hele marge-gebouw ombouwen? Zomaar de helft van de winst van de supers afpakken en teruggeven aan boeren en de verwerkende voedingsindustrie? Dat zorgt voor een forse ontwrichting van ontstane posities.

Ik ben benieuwd, niet zozeer naar de onderzoeksresultaten maar naar de maatregelen en oplossingrichting die eraan vast worden geknoopt. Het wordt vast schrikken.
Dit artikel afdrukken