Vrijdagavond zei fractieleider Sybrand van Haersma Buma van het CDA het in Nieuwsuur. Zaterdag stond het in de kranten. Nu Poetin in respons op onze tweede sanctieronde tegen Rusland de gaskraan dreigt dicht te draaien én Nederland, Duitsland en Frankrijk tegen de risico's van schaliegas voor de watervoorziening, bodemstabiiteit en landbouw zijn, zou kernenergie weer overwogen moeten worden.

Balkenende
De Volkskrant roept in herinnering dat het CDA lang voorstander is geweest van kernenergie, zelfs na Tsjernobyl. Nog onder partijleider Jan Peter Balkenende werd gepleit voor een tweede Borssele. Na Fukushima werd duidelijk wat de gevaren van kernenergie kunnen zijn in moderne samenlevingen. In zowel Duitsland als Nederland viel daarmee het draagvlak voor kernenergie volledig weg. Tot vrijdagavond vond de partij dan ook dat de overstap naar hernieuwbare energiebronnen moet worden gezet, zodat kernenergie niet meer nodig is.

Gewaagd
Het oprakelen van de discussie over kernenergie ligt in lijn met Buma's recente pleidooi voor een zelfvoorzienend Nederland en Europa op het gebied van landbouw. Kernenergie en zelfvoorzienendheid op het gebied van voedsel zijn twee kanten van dezelfde CDA-munt: we moeten geopolitiek weer in een wereld van kampen leren denken en niet denken dat de wereld economisch één wordt.

Het feit dat Buma het aandurft als eerste politicus in het energie-arme Europa het beladen woord kernenergie weer te noemen, is gewaagd te noemen. Onze samenleving is zojuist gewend aan de gedachte dat investeringen in duurzame energie noodzakelijk en haalbaar zijn. Buma geeft nu de facto dat zijn partij geen soelaas verwacht van dergelijke investeringen.
Ook oliemaatschappijen zeggen dat hardop en bepleiten een transitie via gas. Volgens NGO's zijn dat drogredenen die zij gebruiken in hun eigen geldelijk belang bij de bestaande energievoorziening. Het CDA gaat echter een stap verder dan olie- en gasexploitanten en springt meteen naar kernenergie. Daarmee stelt Buma ook de afhankelijkheid van de VS aan de orde. Dat land wil nl. graag exporteur van gas worden en zet daarop in met zijn schaliegas- en teerzandstrategie. Over de gevaren die hij kennelijk ook in die afhankelijkheid ziet, spreekt Buma zich vooralsnog niet hardop uit.

Fotocredits: IAEA Imagebank
Dit artikel afdrukken