Dat schrijft de Volkskrant naar aanleiding van een opiniestuk dat CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma vandaag in de Volkskrant liet verschijnen. In het stuk pleit Buma voor het verlaten van het wereldbeeld van een vrije wereld met vrij verkeer van goederen en vrije handel voor een wereldbeeld waarin culturen met elkaar botsen. Hij zet de beide wereldenbeelden tegenover elkaar vanuit twee iconische auteurs, de Amerikanen Francis Fukuyama (het vrije denken) en Samuel Huntington (denken vanuit culturen die elkaar wantrouwen en strijden om de hegemonie van hun waarden).

In het stuk komt één zinnetje voor dat aanleiding geeft voor het commentaar van de Volkskrant dat op dit moment als een lopend vuurtje door de media gaat: 'We moeten strategisch kiezen voor een Nederlandse landbouwsector die voorziet in de productie van ons dagelijks voedsel.' De nadruk op landbouw werd er al meteen uitgevist door Nu.nl onder de kop "Buma pleit voor zelfvoorzienende landbouw". Het stuk van Buma schetst echter slechts het brede denkkader en de politicologische consequenties van de tegengestelde wereldbeelden van Fukuyama en Huntington.

Voorstel Geurts
Het zinnetje is in lijn met het voorstel dat CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts onlangs deed. Hij bepleit eerlijke prijzen binnen een zelfvoorzienende landbouw waarop toezicht moet worden gehouden door een waakhond die de prijsvorming tussen boer, verwerker en supermarkt in de gaten houdt.
De Volkskrant vroeg Buma om toelichting op zijn uitspraak over de landbouw en pakte er een LEI-rapport bij. Daaruit leidt de krant af dat Buma bij implicatie stelt dat de veehouderij sterk moet inkrimpen. De Volkskrant noteert: De veehouderij moet sterk inkrimpen, akkerbouwers moeten andere gewassen gaan telen. Zo moet er meer koolzaad worden geteeld om aan de vraag naar plantaardige oliën en vetten te voldoen. Brood, aardappelen, suiker, groenten, fruit, vlees en zuivel kunnen in het basispakket blijven. Citrusvruchten, rijst, olijfolie, koffie, thee en alcohol zullen veel lastiger te krijgen zijn

'Links populisme'
Het CDA heeft nu iets uit te leggen aan zijn traditionele achterban. Stukken van Dick Veerman op Foodlog waarin op deels soortgelijke wijze de wereld na MH17 en het eten van peren voor Poetin werd geschetst, werden op een melkveehoudersforum onder meer als volgt getypeerd:

Dhr. Veerman is een links georiënteerde populist die in deze tijdelijke tegenwind voor voedsel exporterend Nederland een kans ziet z'n gelijk te halen.

Hij heeft wel heel erg veel woorden nodig om te zeggen: de Nederlandse landbouw is als netto exporteur gevoelig voor verandering op markten buiten onze eigen regio. Oeverloos lullen om zichzelf te profileren.

Dan inhoudelijk: Veerman denkt het risicoprofiel van de Nederlandse landbouw te verlagen door productie te verminderen en op afzet in de eigen regio te richten. Buiten het feit dat krimp een hele kostbare omslag is doordat de landbouw al decennia ingericht is op export, lost het voor de overgebleven bedrijven niets op. De overgebleven afzet voor de regionale thuismarkt blijft net zo gevoelig voor opgeklopte vermeende voedselschandalen en de toestand van de financiële huishouding van de consument.

Laten we ook niet doen of de landbouw een hele speciale sector is. In elke sector overleven alleen de best presterende bedrijven, gaat de schaalvergroting onverminderd door en is er op z'n tijd wat geluk nodig. Alleen de prijspieken en -dalen zijn wat grilliger onder invloed van de weersinvloeden.

Glastuinders die rechtstreeks zaken doen met Rusland en geen andere afnemers hebben, kun je verwijten te kort aandacht gehad te hebben voor hun risicoprofiel. Neem ik onze afzetorganisatie, FrieslandCampina, dan heeft het management al jaren oog voor risicospreiding door zich te richten op een gespreid productenpakket èn een goede regionale spreiding. De huidige Ruslandcrisis (als je al van crisis mag spreken, geen mens weet nog hoe dit uit gaat pakken) zal best impact hebben, maar het lijkt mij overdreven om er nu voor te pleiten 80% van de Nederlands landbouw te gaan saneren met flink negatieve gevolgen voor onze handelsbalans, werkgelegenheid en uiteindelijk ook de ruimtelijke ordening in Nederland.


Weerstand vanuit de agrarische sector tegen het voormalige boeren-CDA dat zich ontpopt als mogelijk nieuwe links-populistische partij, blijkt het door de Volkskrant goed aangevoelde sentiment te zijn van waaruit de krant zijn presentatie van het nieuws koos.
Dit artikel afdrukken