Het nieuws van 23 maart 2021. Hier vind je onze voorgaande selecties.

"Voor iedere rijke sterven twee arme Nederlanders aan covid", kopt Trouw vandaag. In Nederland lopen Turken en Surinamers meer risico op sterfte door corona; Marokkanen en mensen uit de Antillen juist minder. Dat en meer blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Het Financieele Dagblad, zie 4.2).

Het CBS deed onderzoek naar de coronasterfte tijdens de eerste golf (tot eind juni vorig jaar). In die tijd stierven ruim 10.000 mensen aan corona. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond blijken 17% meer kans te hebben te overlijden aan Covid-19 dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Opvallender nog is dat uit het CBS-onderzoek voor het eerst duidelijk wordt dat inkomensverschillen, meer nog dan regionale verspreiding, een rol speelden.

Inkomensverschillen
De groep Nederlanders met de laagste inkomens (20%) loopt 3 keer meer kans op overlijden dan de groep met de hoogste inkomens (20%). Al langer is bekend dat mensen uit lagere inkomensgroepen gemiddeld minder lang leven dan mensen uit hogere inkomensgroepen. Dat hangt bijvoorbeeld samen met fysiek zware beroepen en leefstijl (roken, voeding) (de Volkskrant, zie 4.3). De link met de hogere coronasterfte zou te verklaren zijn doordat mensen uit lagere inkomensgroepen minder kunnen thuiswerken en daardoor vatbaarder zijn voor het virus. Hoogleraar sociale epidemiologie Anton Kunst (Amsterdam UMC) benadrukt het belang van de inkomensverschillen. “Bij iedere versoepeling die het aantal coronagevallen doet toenemen, tref je armen zwaarder", aldus Kunst. "Voor iedere rijke die besmet raakt of overlijdt, staan twee armen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht of dezelfde regionale herkomst" (Trouw, zie 4.1).

In de onderzoeksperiode stierven ruim 8.500 Nederlanders, 1.042 mensen met een westerse en 456 mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (Afrika, Latijns-Amerika, vrijwel geheel Azië en Turkije). Na de eerste drie weken van de eerste golf stierven in verhouding de meeste mensen met een migratieachtergrond. Mensen van niet-westerse herkomst liepen 1,5 keer meer kans te sterven dan Nederlanders. Volgens het CBS zouden bij sommige migrantengroepen meer leefstijlziekten (obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten) voorkomen, waardoor het ziekteverloop van Covid-19 ernstiger kan uitpakken.

Persconferentie 23 maart 2021
Tijdens de persconferentie van vandaag kon premier Mark Rutte, zoals verwacht, geen versoepelingen afkondigen. De avondklok en de lockdown blijven tot 20 april van kracht. Wel wordt in verband met de zomertijd en met het oog op handhaving de avondklok een uur opgeschort en gaat deze vanaf 31 maart pas om 22.00 uur in. Rutte benadrukte ten enen male dat "ons eigen gedrag de snelste weg blijft naar versoepeling", ofwel: handen wassen, thuisblijven bij klachten, testen, anderhalve meter afstand houden.

Minister Hugo de Jonge durfde het aan naar de toekomst te kijken: er zijn nu al 2 miljoen prikken gezet, half juni moeten at er 11 miljoen zijn en dan zijn ook alle 50-plussers in elk geval 1 keer gevaccineerd. Hij benadrukte het belang van bewegen - een ommetje van 30 minuten helpt al - en het steunen van de ondernemers in je buurt, door lokaal te kopen en te bestellen.

Dit artikel afdrukken