In 2016 werden 600 nieuwe boerderijen met melkkoeien en kalveren ingeschreven. De bedrijven hebben gemiddeld 10 tot maximaal 14 dieren. Tegelijk zijn er 450 grotere bedrijven gestaakt. Het gemiddelde melkveehouderijbedrijf in Nederland heeft circa honderd koeien. Dat schrijft Boerderij.

Woordvoerder Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) denkt dat het om 'creatieve constructies' gaat. “Er zijn steeds meer jongveeopfok- of akkerbouwbedrijven bijgekomen, die ook melkkoeien houden”, zegt Pierik tegen Boerderij. Hij vermoedt dat de dieren in een oude stal of zelfs akkerbouwschuren worden gehuisvest. Hij vermoedt dat de boeren door een aantal dieren buiten hun oorspronkelijke bedrijf te gaan houden, hebben vermeden om dieren daadwerkelijk weg te doen of daarvoor af te rekenen uit hoofde van de fosfaatregelingen die getroffen zijn nadat Nederlandse boeren in 2015 en 2016 ver door de milieuregels heen hadden gemolken na het loslaten van het melkquotum.
Boerderij - CBS ziet ?creatieve constructies met fosfaat?
Reageer
  • Deel
Druk af