image

Zou het in de lucht hangen?? ook het CBL gaat voor Passie.

‘Passie voor Food’ is het nieuwe overkoepelende thema van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Dat maakte CBL-voorzitter Klaas van den Doel vandaag bekend tijdens de internationale voedingsmiddelenvakbeurs ROKA in Utrecht. Daarmee speelt de koepelorganisatie in op de toenemende hang van consumenten naar welzijn, maar ook het werven van personeel. Inmiddels hebben de huismerken een marktaandeel van 35 tot 40% bereikt.

Nu de economie aantrekt, kiest de consument steeds duidelijker voor voedingsmiddelen met toegevoegde waarde. In die zin is er meer ruimte voor producten waarmee de consument snel en gemakkelijk een hoogwaardige maaltijd kan bereiden. Supermarkten spelen daar op in met het lanceren van luxe huismerkproducten. Hun marktaandeel, inclusief vers, is volgens Van den Doel inmiddels gestegen tot 35 à 40%.
Volgens CBL-onderzoek blijft smaak voor 89% van het winkelpubliek doorslaggevend bij de aankoop van voedingsmiddelen. Gevarieerd eten vindt 93% belangrijk, terwijl 28% zegt door de week zo min mogelijk tijd in de keuken door te willen brengen.

Opmerkelijk is dat 52% van de respondenten (vaak of vrijwel altijd) let op de ingrediënten, terwijl 58% in de gaten houdt of de producten gezond zijn. In voedingsmiddelen die de gezondheidsproblemen helpen oplossen, zegt 45% geïnteresseerd te zijn. Daarnaast verwacht 71% van de ondervraagde consumenten van supermarkten dat deze gezonde producten promoten, wil 62% dat supermarkten fabrikanten aansporen om gezondere producten te produceren en wil 59% graag informatie ontvangen over de producten en ingrediënten.

Of de consument ook daadwerkelijk iets met die informatie doet, is een tweede. Typerend hiervoor zijn de biologische producten. Van de Doel: “Vijftig procent van onze klanten let er op of producten biologisch zijn, maar dat vinden we nog onvoldoende terug in de omzet, ook al sluit biologisch naadloos aan bij de well being-trend.”

Op de website zal iedere geïnteresseerde straks terecht kunnen voor informatie over bijvoorbeeld maatschappelijke thema’s die de voedingsmiddelenhandel raken. Van de consumenten heeft 57% aangegeven grote behoefte te hebben aan producten die op een maatschappelijk verantwoorde manier zijn geproduceerd.
Dit artikel afdrukken