Eerder deze week kwam Wakker Dier met een rapport over het aantal 'kiloknallers' waarmee de supermarkten stunten. Dat aantal is het afgelopen jaar met 19% gestegen. Wakker Dier sprak er staatssecretaris Sharon Dijksma op aan: Wakker Dier verwacht van de staatssecretaris dat ook zij meer haar tanden laat zien richting supermarkten. Volgens Wakker Dier zijn het immers de supermarkten die de afspraken over de verkoop van eerlijke producten voor een eerlijke prijs 'negeren'. Sharon Dijksma reageerde woensdag meteen: "Het stunten met vlees moet worden uitgebannen. Het is een zorgelijke zaak dat het aantal kiloknallers in de supermarkten stijgt."

'Zeer teleurgesteld'
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van de supermarkten, is zeer teleurgesteld over deze reactie van de staatssecretaris. "De staatssecretaris gaat heel gemakkelijk mee in de redeneringen van Wakker Dier, zonder dat ze de feiten heeft laten checken", zegt Marc Jansen, directeur van het CBL. Daarmee zet ze volgens hem 'een hele branche in de hoek', schrijft Boerderij.

Drie punten van kritiek
Jansen hekelt de uitspraken van Dijksma op drie punten.

Geen collectieve prijsafspraken
Ten eerste heeft de supermarktbranche nooit collectieve prijsafspraken gemaakt met de ketenpartijen en/of met het kabinet. "Volgens de mededingingsregels mogen we dat niet. Prijsvorming is en blijft onderdeel van de marktwerking en we kunnen niet verder gaan dan de huidige toezeggingen die gemaakt zijn bij de afspraken over Kip van Morgen en Varken van Morgen", aldus Jansen.

Cijfermateriaal niet helder
Ten tweede bestrijdt Jansen de cijfers en conclusies van Wakker Dier. "We hebben het onderzoek opgevraagd bij wakker Dier, maar krijgen het niet. Supermarkten hebben zelf ook nog eens naar hun aanbiedingenbeleid van de afgelopen periode gekeken en zij kunnen de cijfers en gegevens die WD heeft gepubliceerd niet thuisbrengen."

Juist verwijt van ACM dat supers collectief aan kippenwelzijn willen doen
Ten derde zou de staatssecretaris beter moeten weten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt volgens Jansen momenteel de mogelijkheden die het bedrijfsleven heeft om zelfregulerende afspraken te maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij verwacht dat de conclusies van dit onderzoek repercussies zullen hebben op de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Kip en Varken van Morgen. "In dat licht is het ironisch en onverantwoord dat het Ministerie van Economische Zaken wil dat wij collectief en via afgestemd gedrag afspraken maken over prijsbeleid van supermarkten. De wereld op zijn kop", aldus Jansen in Boerderij.

Naar Foodlog vatte Jansen het in 3 woorden samen: "we zijn woedend". De staats lijkt wat snel van de heup te hebben geschoten.

Fotocredits: 'Pink, the other white meat', Robert Couse-Baker
Dit artikel afdrukken