Retailers gaan hun producenten van huismerken beter controleren, om verdere verrassingen, schandalen en incidenten terug te dringen. Consumenten moeten er weer op kunnen vertrouwen dat het in orde is. Daarom introduceert het CBL een 6-stappenplan waarmee de supermarkten de productintegriteit op orde gaan brengen: beter zicht op de gehele productieketen en garantie door de hele keten voor de veiligheid en de zorgvuldigheid waarmee het product is gemaakt.

Het CBL kondigde de plannen aan tijdens de Haringparty van donderdag, waar ook het rapport ConsumentenTrends 2014 gepresenteerd werd. Volgens dat rapport heeft 30% van de consument minder vertrouwen in de correctheid van etiketten, en 25% in de veiligheid van versproducten. Met de genoemde 6 stappen wil het CBL dit vertrouwen weer gaan opbouwen. Daarvoor is nodig, schrijft EVMI:
- leveranciers moeten GFSI-erkende kwaliteitssystemen hanteren, de GFSI-module Food Fraud implementeren en in 2016 daarvoor geaudit zijn.
- HACCCP en VACCP uitvoeren, plus audit
- onaangekondigde audits
- uitwisseling van informatie over leveranciers bij verdenkingen en overtredingen van afspraken
- meer, betere en tijdigere informatie door bevoegde autoriteiten
- bij crisis: alleen feiten benoemen en 'overbodige fictie/emotie’ schrappen.
Dit artikel afdrukken