Op de website van het CBL valt te lezen:

De supermarktbranche heeft de afgelopen jaren concrete resultaten geboekt in het terugdringen van zout in producten. Dit is zichtbaar voor de consument doordat het aantal producten met een gezondheidslogo op de verpakking (het Vinkje) gestaag groeit. Inmiddels zijn er meer dan 7.000 producten met een logo. Dit houdt in dat duizenden producten in de supermarkt en in de foodservicebedrijven voldoen aan strenge criteria voor de hoeveelheid verzadigd vet, transvet, toegevoegd suiker en zout. Deze zijn vastgesteld door een onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie aan de hand van internationale en nationale richtlijnen en sluiten aan op de strenge criteria die het Voedingscentrum hanteert. Daarnaast is er ook een grote groep producten dat (nog) geen logo draagt, maar waarvan het zoutgehalte fors is teruggedrongen.

Zelfregulering wérkt
Een goed voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen CBL en de FNLI (de fabrikanten) in het Platform Productsamenstelling. Hierin wordt een aantal productgroepen over de hele linie (dat wil zeggen A-merken én huismerken) gezamenlijk verbeterd. Het eerste succes dat is geboekt is de zoutverlaging in verwerkte groente: in alle soorten (behalve de samengestelde producten, zoals rode kool met appel) is het zoutgebruik zodanig teruggedrongen dat het zoutgehalte op of zelfs onder de criteria van het Vinkje ligt. Dit scheelt op jaarbasis naar schatting 250 ton zout. Verwerkte groenten zijn een hele belangrijke productgroep, omdat veel mensen groenteconserven of diepvriesgroente eten om aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente te komen.

Daarnaast zet de supermarktbranche op dit moment samen met de bakkers een tweede belangrijke stap in zoutverlaging in brood. De afgelopen 2,5 jaar heeft de verlaging van het zout in brood, die door de bakkersbranche zelf in gang is gezet, geleid tot een besparing van 24.000 ton zout. Ook de volgende stap, die wederom door zelfregulering tot stand is gekomen, zal weer leiden tot tonnen minder zout in brood.

Het CBL is ervan overtuigd dat haar aanpak de juiste is. Zout moet in kleine stapjes verminderd worden. Te snel teveel in zout minderen, leidt tot een omgekeerd resultaat. De consument zal dan thuis naar de zoutpot grijpen.

Dat de effecten van bovengenoemde acties niet direct in onderzoeksresultaten terug te vinden zijn, laat zien dat het niet alleen een kwestie is van zout simpelweg uit producten bannen, omdat bijvoorbeeld de consument blijkbaar zelf nog veel toevoegt. Naast productherformulering moet ook ingezet worden op meer kennis bij de consumenten over de samenstelling van producten (bijvoorbeeld door informatie op het etiket) en inzicht in hun eigen eetgedrag.
Dit artikel afdrukken