Het landbouwbudget gaat meer bezuinigingen oplopen dan de plannen van Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan voorzien. Dat zegt het Nederlandse kabinet bij monde van landbouwminister Carola Schouten. Er moet meer in het landbouwbudget worden gesneden. Dat zegt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Schouten zal het wegvallen van de Engelse bijdrage aan de Europese Unie uit hoofde van Brexit in combinatie met nieuwe prioriteiten - de defensie van Europa en het voorkomen van immigrantenstromen - moet worden bekostigd uit lagere budgetten voor landbouw en cohesiefondsen. Het verhogen van de Nederlandse afdracht aan de EU, zoals de Europese Commissie wenst, wijst het Nederlandse kabinet af. Volgens vakblad Boerderij kraakte bovendien het Europese Parlement de plannen van Hogan.
Rijksoverheid - Kamerbrief over agenda Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2018
Reageer
  • Deel
Druk af