De gasten in deze podcast hebben gemengde gevoelens bij de menselijke omgang met het dier. Mogen wij beschikken over hun lot, vragen zij zich af. “Ik moet denken aan de tam gemaakte vos in het beroemde sprookje van de kleine prins”, vertelt Harberink. “Zo hebben wij de koeien tam gemaakt. We kunnen ze niet zomaar het bos in sturen. We moeten voor ze zorgen.” Alle drie de gasten in deze podcast hopen dat in Nederland een kleinschaliger veehouderij zal blijven bestaan. Zij vinden het mooi om dieren te verzorgen en Nederland beschikt over veel grasland.

Stop met het verbouwen van veevoer op grond die ook geschikt is voor het telen van voedsel voor mensen
De Boer legt glashelder uit dat we naar veel kortere kringlopen van mest en voer moeten. Stop met het verbouwen van veevoer op grond die ook geschikt is voor de productie voor mensen, vindt ze. Om deze kringlopen te sluiten, moeten ook de menselijke uitwerpselen terug naar het land. Volgens De Boer kraakt en piept het huidige systeem van aanvoer van krachtvoer vanuit verre oorden en het gebruik van kunstmest nu al door de oplopende energieprijzen. Het is onhoudbaar. Ze voegt als hartenkreet toe: “We moeten ons van jongs af aan weer verbinden met de natuur.”

Volgens Harberink zijn gebiedsgerichte en zelfs per boer passende individuele maatregelen effectiever om te komen tot een toekomstbestendig landbouwsysteem. “Er zijn genoeg boeren die willen veranderen, maar generieke maatregelen roepen weerstand op”, vertelt Harberink. Er zijn inmiddels bijna drie keer meer ambtenaren die zich met landbouw bezig houden dan boeren, die moeten dat met elkaar kunnen regelen, meent ze.

Ruud Hendriks vindt dat we voor de toekomst vooral vanuit het begrip 'kwaliteit' naar de koe moeten kijken; kwaliteit van de mest, van de zuivel en van het landschap. Verder laat hij zijn gedachten gaan over de aard van de rustgevende koe. Hij gaat in op hoe voedsel van een gemengd landbouwsysteem, waarbij het meer gaat over kwaliteit dan kwantiteit, mensen mogelijk kan helpen hun angsten en driften beter te beheersen.

De podcast is hieronder te beluisteren of via SoundCloud, Spotify en de website van Stichting Demeter.Koe-Dialogen kwam tot stand door Stichting Demeter in samenwerking met Foodlog en met steun van Triodos Foundation, het Willy Schilthuis Fonds van de Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw, de Iona Stichting en de Bylandt Stichting.

Het kunstwerk Ahimsa (de rustende koe) van Jantien Mook reist momenteel langs steden, parken en boerderijen in Nederland. Je kunt Ahimsa volgen via de website van Jantien Mook (Ode to the Wilderness).

In de volgende Koe-Dialoog gaat Bert van Ruitenbeek in gesprek met o.a. Marijke de Jong van de Dierenbescherming en Gerjo Koskamp van boerderij Ruimzicht over de koe en dierenwelzijn. Ze spreken over de dilemma’s rondom kalveren bij de koe en het lot van de stierkalveren die niet worden aangehouden op melkveebedrijven.
Dit artikel afdrukken