Voor het onderzoek werden 46 patiënten met de ziekte van Crohn willekeurig ingedeeld in twee groepen. De eerste groep onderging een behandeling met cannabisolie met 15% cannabidiol (CBD) en 4% tetrahydrocannabinol (THC). THC is het psychoactieve stofje in de cannabisplant. De tweede groep diende als controle en kreeg een placebo.

Na een behandeling van 8 weken had 65% van de patiënten in de behandelgroep een sterke vermindering van ziekteverschijnselen; de controlegroep scoorde 35%. Er was dus een redelijk groot placebo-effect. Niettemin haalde de behandelde groep significant betere resultaten.

De mate van ontsteking van de darmen is gemeten door het nemen van biopten uit de darmen, via het bloed en via de ontlasting. De onderzoekers vonden geen significant verschil in de mate van ontstekingen tussen de behandel- en de controlegroep. Dit gaat in tegen de algemene veronderstelling dat de vermindering van symptomen door de ontstekingsremmende werking van cannabidoïden komt.

De behandeling voor de ziekte van Crohn bestaat tegenwoordig vooral uit toedienen van medicijnen die de ontsteking tegengaan, zoals TNF-α blokkers. Maar bij veel patiënten werkt deze ontstekingsremmer niet. Wanneer medicijnen onvoldoende helpen, is een operatie - waarbij het zieke gedeelte van de darm verwijderd wordt - soms noodzakelijk waarbij (tijdelijk) een stoma wordt aangelegd. Een alternatieve, beter werkende behandeling zou dus welkom zijn.

Dr. Naftali vindt dat er goede redenen zijn cannabis te gebruiken om patiënten met de ziekte van Crohn en andere gastro-intestinale problemen te behandelen. Maar "voorlopig kunnen we medicinale cannabis echter alleen beschouwen als een alternatief of extra interventie die tijdelijke symptoomverlichting biedt aan sommige mensen met de ziekte van Crohn."

Onderzoek naar cannabis wordt steeds gemakkelijker nu de acceptatie groeit. Medische cannabis is al in veel landen legaal; in Uruguay en Canada is inmiddels ook recreatief gebruik legaal.
Dit artikel afdrukken