Tot nu toe werd algemeen gedacht dat Campylobacter bacteriën - belangrijke ziekmakers voor mensen - 'commensaal' waren bij de kip, dus geen goede maar ook geen slechte gevolgen hadden voor de gezondheid van de kip zelf. De gezondheidsproblemen van Campylobacter zouden pas optreden bij overdracht naar de mens (via het vlees), die er ziek van kan worden. Onderzoekers van de University of Liverpool infecteerden vier verschillende kippenrassen (2 traditionele, langzaam groeiende en 2 moderne 'ploffers') met Campylobacter jejuni, en constateerden dat het ras nogal wat uitmaakte.

De Campylobacter zorgde bij alle vier de rassen voor een vergelijkbare reactie in de darmen, maar het immuunsysteem van de kippen reageerde fors verschillend en dat had gevolgen voor hun gezondheid. Bij de moderne, snelgroeiende rassen ontstond een langdurige ontstekingsreactie die het slijmvlies in de darmen beschadigde en tot diarree leidde. De onderzoekers besluiten: “Deze bevindingen weerleggen het paradigma dat C. jejuni een onschadelijke commensaal is bij kippen. C. jejuni infectie zou wel eens een substantiële impact kunnen hebben op diergezondheid en dierwelzijn binnen de intensieve kippenhouderij" citeert Farmers Weekly.
Dit artikel afdrukken