Niet uitgekeerde loonkosten en kosten die niet worden betaald voor veroorzaakte milieuschade bij productieprocessen, worden geëxternaliseerde kosten genoemd. Ze worden afgewenteld op partijen die geen machtspositie hebben om uitbetaling van die kosten te eisen.

True Price is de passende naam voor de organisatie die dergelijke kosten in kaart probeert te brengen. Voor het eerst weten we nu wat cacaobonen uit Ivoorkust, 's werelds grootste cacaoproducent, eigenlijk kosten. Ze blijken ruim vier maal zoveel te kosten als ze op dit moment opbrengen waar het gaat om gecertificeerde bonen. In het geval van niet-gecertificeerde bonen is zelfs sprake van een ruime factor vijf aan meerkosten. De meeste kosten van die hogere prijs gaan met name zitten in te lage beloningen voor arbeid. Gecertificeerde teelt levert ruim 30% meer bonen op.

Hoger dan Vietnamese koffie, Indiase katoen en Keniaanse thee
True Price constateert dat de geëxternaliseerde kosten in de Ivoriaanse cacaoteelt aanmerkelijk hoger liggen dan die van de Vietnamese koffieteelt, thee uit Kenya en katoen uit India. In komende rapporten zal de organisatie daar aandacht aan besteden.

Reeds goede indicatie
True Price denkt dat het certificeren van cacao resulteert in een lagere echte prijs van circa 15%. Verbeterde teelt zonder boomkap zou de prijs nog eens met 30% en 5% respectievelijk kunnen laten dalen. Verbeteringen van teeltwijzen zorgen tevens voor verbeteringen van de sociale omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht. True Price waarschuwt dat het prijsmodel nog verder getoetst zal moeten worden, maar nu reeds een goede indicatie biedt voor marktpartijen die de cacaoteelt willen verduurzamen en willen zorgen voor menswaardiger arbeidsomstandigheden.

Het rapport The True Price of Cocoa from Ivory Cost is te downloaden.

echte prijs gecertificeerde cacao
cacao_true_price

echte prijs ongecertificeerde cacao
cacao_conventioneel


Fotocredits: cacaobonen, everyoneisgone
Dit artikel afdrukken