Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar registreerde Duitsland 362 gevallen van BVD type 2, een virus dat kalveren kwetsbaar maakt voor diarree, bloedingen en hoge koorts na momenten van stress. Eén van belangrijkste stress-bepalende factoren is vervoer. Dat meldt Boerderij.

Versterkte waarschuwing
De Nederlandse kalverhouderij is in maart van dit jaar gewaarschuwd door het platform LIS vanwege de ziekterisico's die deze vorm van dierhouderij inhoudt. LIS bepleitte zelfs de ontvlechting van kalvermester Van Drie.

Nederland mest kalveren in ons land die vanuit Duitsland en verder naar het Oosten gelegen landen worden gehaald. Vanuit verschillende koppels worden de nog jonge dieren met een onvoldoende ontwikkelde darmflora en immuunsysteem naar ons land getransporteerd en opnieuw gegroepeerd bij kalvermesters. Om dat succesvol te kunnen doen, moeten ziekten onderdrukt worden met antibiotica en blijft altijd een insleeprisico voor ziektes bestaan. De talrijke incidentie in direct buurland Duitsland van BVD type 2 die dieren extra kwetsbaar maakt, versterkt dit gesignaleerde gevaar

Politiek delicaat
De Nederlandse kalverhouderij is commercieel succesvol en was tot voor kort de enige vorm van vleesproductie in Nederland waarin goed geld werd verdiend. Door het dreigende wegvallen van EU-subsidies staat de branche voor een transitie in zijn verdienmodel. Het LIS-rapport gooide roet in het voorzichtige proces dat de branche was gestart in politiek Den Haag om een overgangsregeling voor de wegvallende subsidies te bereiken. Opeens stond de kalverhouderij na vele jaren van rust weer volop negatief in de schijnwerpers. Hoewel staatssecretaris Dijksma haar blijvende steun uitsprak, is de situatie voor een politieke oplossing gevoeliger komen te liggen. Het nieuws over BVD type 2 in ons buurland zal deze gevoeligheid mogelijk doen toenemen.

De zgn. integratiemodellen in de landbouw zoals Van Drie die vormgeeft, gelden in de wereld en de EU als een schoolvoorbeeld van succesvolle businessmodellen binnen de commercieel immer zorgelijke landbouwsector. Dat maakt ontvlechtingsvoorstellen en het maken van duidelijke keuzen voor dier- en volksgezondheid zowel politiek als bedrijfseconomisch uitermate delicaat.

Anticiperen
Betere ware het geweest als de kalverhouderij enkele jaren geleden zelf had geanticipeerd op de gevoelens van zorg onder kritische onderzoekers, zoals die al jaren binnenskamers te horen waren. In dat geval zouden de gevoelens van sympathie de overgang naar nieuwe bedrijfsmodellen hebben kunnen faciliteren. Juist Van Drie blijkt in staat om een dergelijk beleid wel degelijk te voeren. In het geval van antibiotica-reductie werkt het bedrijf aan alternatieven door middel van kruidentherapie.
Dit artikel afdrukken