Het is nu tien maanden geleden dat gouverneur Jerry Brown van Californië de noodtoestand uitriep wegens de langdurige droogte. Hij spoorde Californiërs aan vrijwillige maatregelen te nemen om hun waterverbruik omlaag te brengen. De burgemeester van Los Angeles pakt het probleem strenger aan en komt met een plan. Hij wil in drie jaar het waterverbruik van zijn stad met 20% terugdringen, meldt de Los Angeles Times.

'Watercrisis zonder weerga'
Burgemeester Eric Garcetti voert een pakket maatregelen door omdat de al bereikte besparingen (in Zuid-Californië is het stedelijk waterverbuik 7,8% gedaald ten opzichte van vorig jaar) onvoldoende zijn, gezien de ernst van de droogte. Als de besparingen niet gehaald worden, zullen er nog strengere maatregelen doorgevoerd gaan worden. "De langdurige droogte heeft voor een watercrisis zonder weerga gezorgd. We moeten drastische actie ondernemen", zei Garcetti.. Behalve het op korte termijn (3 jaar) terugdringen van het waterverbruik, wil hij ook de hoeveelheid 'geïmporteerd' water halveren per 2024. Omdat dat water van buiten duurder is dan het grondwater van de stad, lopen de waterkosten fors op.

(Nog) minder sproeien
De inwoners van Los Angeles mogen hun gazon niet vaker dan twee keer te sproeien (nu is dat nog drie keer per week). Dat geldt ook voor parken en openbaar groen; de gemeentelijke dienst moet zijn waterverbruik nog dit jaar met 10% terugbrengen. Andere maatregelen zijn het verplicht afdekken van zwembaden om verdamping tegen te gaan en een verbod om thuis de auto te wassen. Bewoners worden met subsidies aangemoedigd hun gazon te vervangen door een watervriendelijke. Daarnaast investeren de autoriteiten in initiatieven om water te recyclen, grondwater te (her)winnen en zeewater te ontzilten.

'Agressief plan'
Waterautoriteiten noemen het plan van Garcetti ambitieus en 'het meest agressieve van alle grote steden'. Los Angeles heeft de afgelopen 7 jaar zijn waterverbruik al met 17% teruggebracht. "We gebruiken nu net zo veel water als 40 jaar geleden, maar er wonen hier inmiddels wel een miljoen meer mensen", zegt Garcetti. Om de bewoners mee te krijgen in nóg meer besparen, zal een 'zeer agressieve' marketingcampagne nodig zijn. Maar, als het lukt, "zetten we een grote stap naar een leven binnen onze mogelijkheden", zegt Mark Gold van het UCLA Institute of the Environment and Sustainability.

In Californië wordt overigens verreweg het meeste water gebruikt in de landbouw. De waterbesparing door stedelingen zal geen verschil maken voor het nijpende watertekort van een van de belangrijkste landbouwstaten van de VS.

Fotocredits: Angelo DeSantis
Dit artikel afdrukken