Eerst kwam het bericht dat het Umweltbundesamt, de Duitse wetenschappelijke Rijksautoriteit voor Milieu, voorstelde het BTW-tarief op zuivel en vleesproducten van 7% (laag) naar hoog (19%) te brengen.

"Dierlijk voedsel moet in de toekomst worden belast tegen de reguliere 19%. De overheid zou vervolgens de extra belastinginkomsten van ongeveer €5,2 miljard gebruiken om het verlaagde BTW-tarief van op dit moment 7%, nog verder te verminderen." Dat zei de voorzitter van de Autoriteit, Maria Krautzberger. Ze wil de consumptie van het meest milieubelastende voedsel belastingtechnisch intomen en de winst die de staatskas daardoor maakt rechtstreeks aan consumenten ten goede laten komen.

Dat klinkt logisch en sympathiek. De regering blijkt echter tegen. Dat geldt niet alleen voor landbouwminister Christian Schmidt (van de CSU, de Beierse versie van het Duitse CDA), maar ook voor zijn milieucollega Barbara Hendricks (van de Duitse PvdA, de SPD). Hendricks distantieerde zich van de voorstellen door te zeggen dat het suggesties zijn van het Bundesamt en niet van haar Bundesministerium. Schmidt zei dat de plannen er niet beter op worden door ze steeds te herhalen. Burgers moeten, zei hij, zelf bepalen wat er op tafel komt. 'Strafbelastingen' vindt hij ongepast.

Alleen hannest heel West-Europa met een boerenstand die niet een beetje minder kan maken
Kunstmest
Waar gaat dit over? Krautberger rekent voor dat zuivel en rundvlees tussen de 7 en 28 keer zoveel broeikasgassen uitstoten als plantaardige voeding, terwijl we prima met heel veel minder toekunnen. De gemiddelde Duitser eet immers twee tot ruim drie keer zoveel vlees als de normen van het Duitse Voedingscentrum voorschrijven. Daar komt bij dat ze een vereenvoudiging van de BTW wil ondersteunen met haar streven om het milieu te helpen. Die vereenvoudiging klinkt even simpel als intelligent. Belast wat afgeremd moet worden. Belast niet wat gestimuleerd moet worden. Toch zijn haar baas - het Amt voor milieu valt onder het Ministerium voor milieu van Hendricks - en een minister van dieren tegen. Dat komt omdat zíj zich realiseren wat er gebeurt als de belasting wordt doorgevoerd. Beestenboeren verdienen geen geld. Nog wat minder laat hen failleren en dan heb je alleen nog maar veganistische landbouw waar geen stront, maar alleen nog maar kunstmest voor gebruikt kan worden. Daar zijn de voorstanders van biologische landbouw op tegen.

Overal liggen bermbommen en -bommetjes.

Hoe los je dat probleem op? Minder vlees en zuivel is immers zonder twijfel een prima idee voor het klimaat. Een simpeler en effectiever belastingsysteem is al net zo'n goed idee. Alleen hannest heel West-Europa met een boerenstand die niet een beetje minder kan maken. Dan valt meteen alles om. Christian Schmidt promoot daarom varkensvlees. Wat hem betreft is het zelfs gezond voor moslimkinderen op Duitse Bundesscholen.
Of het nou gaat om wetenschappelijke adviezen van het Bundesamt ten aanzien van het milieu, fiscale eenvoud om het BTW-systeem vooruit te helpen of om geloofszaken, de failliete boereneconomie gaat nog altijd voor. Hervormen kost immers geld. Reken maar uit: de helft tot tweederde van de dierlijke productie kan eruit. Dat zijn in Duitsland heel wat meer miljarden dan de €5,2 miljard die een verhoogd BTW-tarief vrijspeelt.
Dit artikel afdrukken